www.srztrnava.sk

Stránky SRZ MsO Trnava

Apríl je deň, ktorý si veľa ľudí spája s rôznymi pranostikami a hlavne žartíkmi všeho druhu na svojich kamarátov, spolužiakov, spolupracovníkov alebo manželky. Avšak tento dátum si vybrali žiaci i učitelia za výnimočný deň vo vzdelávaní a prístupu k vyučovaniu. V tento deň učili rodičia svoje deti. čítajte ďalej…

Správa o činnosti výboru MsO SRZ v Trnave za rok 2015.

Vážení športoví rybári, dámy a páni, vážení hostia,

dnes sme sa stretli, aby sme zhodnotili našu prácu za minulý rok. S poverenia výboru predkladám túto správu, ktorá zhodnotí výsledky hospodárenia, výkonu rybárskeho práva, chovu rýb, zarybňovania a športovej činnosti našej organizácie za uplynulé obdobie.
Počas roka prišlo vo výbore k dvom zmenám. V apríli nahradil Mária Horníka Braňo Podhorský, ktorý pre pracovné zaťaženie výbor opustil. Na jeho miesto nastúpil ďalší náhradník Braňo Hujsi. čítajte ďalej…

Správa o pláne úloh na rok 2016
Vážené rybárky, vážení rybári,

dovoľte mi podeliť sa s vami s plánom úloh práce, ktorý stojí pred výborom našej organizácie nie len v roku 2016, ale i v horizonte najbližších dvoch či troch rokov. Podrobný rozpis nájdete na nástenke či v prezentácii, ale v tejto správe sa budem venovať len niektorým vybraným bodom. čítajte ďalej…

Správa o činnosti pretekárskych družstiev reprezentujúcich MsO SRZ Trnava za rok 2015.

Našu organizáciu v športovom rybolove reprezentovalo v postupových súťažiach 5 družstiev:
dve družstvá v divízii LRU- mucha, jedno v divízii LRU prívlač,         jedno v 2. lige prívlač a jedno v 2. lige v LRU plávaná.
čítajte ďalej…

Slovenský rybársky zväz – MsO TRNAVA
SPRÁVA  KK ZA ROK 2015

Vážení  rybári, rybárky,vážení hostia,

moji predchodcovia  vám predniesli svoje príspevky za jednotlivé oblasti činnosti našej MsO . Vypočuli ste si  Správu  o činnosti výboru za  rok 2015,  vyhodnotenie  Rozpočtu za rok 2015, Návrh rozpočtu na rok 2016 a Plán hlavných úloh na rok 2016.  Dovoľte, aby som vám predniesol  Správu  kontrolnej komisie za uplynulý rok, ako aj stanovisko  kontrolnej  komisie k predloženým dokumentom výboru. čítajte ďalej…

Uznesenie z členskej schôdze mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trnave konanej dňa 14.2.2016

I. Členská schôdza berie na vedomie
1. Správu mandátovej komisie o účasti na dnešnej členskej schôdzi.
2. Stanovisko kontrolnej komisie k vyhodnoteniu rozpočtu MsO SRZ za rok 2015
3. Stanovisko kontrolnej komisie k rozpočtu MsO SRZ na rok 2016
čítajte ďalej…

Zápisnica z rokovania členskej schôdze
MsO SRZ v Trnave konanej dňa 14.2.2016

K bodu 1.
Členská schôdza sa konala v Aule MTF TU Trnava, Paulínska ulica v Trnave. Rokovanie o 09.03 h z poverenia výboru MsO SRZ otvoril p. Ing. Ladislav Glinda – podpredseda výboru MsO SRZ v Trnave. čítajte ďalej…

Pozývame všetkých uchádzačov na školenie nových členov Slovenského rybárskeho zväzu, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, Priemyselná 4 /medzi Vajslovou a Nitrianskou/
dňa 03.04.2016 o 9.00 h. /nedeľa/
Predpokladané ukončenie o 12.00 h. Na školení sa uskutočnia prednášky a taktiež obdržíte učebné texty a pokyny. Skúšky nových členov sa následne uskutočnia 18. a 19. 4. 2016 v čase 16:00 – 18:30. V tomto čase môžete prísť ľubovoľne podľa vašich možností.

Výbor Mso

Ako sme vás už viac krát informovali, naša organizácie schválila nový model zarybňovania revírov pričom v jarnom zarybnení sa bude vysádzať cca 1/3 z celkovej ročnej násady. Na jarné zarybnenie našich revírov sa výboru podarilo získať kvalitnú a hlavne zdravú rybu. Z Agrofarmy Budmerice sme zakúpili celkovo ďalších 10 579 kg kapra trojročného s priemernou váhou 1,95kg. čítajte ďalej…

Vďaka dobrovoľníkom, členom rybárskej stráže a hospodárom na vodných nádržiach sa i tento rok podarilo osadiť množstvo hniezd na výter (nie len) zubáča. Najviac kusov hniezd sa ušlo vodnej nádrži Boleráz, kde je vo vode uložených až 50ks týchto hniezd. O čosi menej sa ušlo aj Suchej nad Parnou či Bukovej. čítajte ďalej…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2016 www.srztrnava.sk Design by SRS Solutions