www.srztrnava.sk

Stránky SRZ MsO Trnava

Na otvorenie rybárskej sezóny MsO SRZ Trnava v roku 2016 boli usporiadané pre širokú rybársku verejnosť preteky. Rýb v našich revíroch je dostatok a tak tí, ktorí neprišli môžu ľutovať!

Poradie našich rybárov, ktorým sa najviac darilo: čítajte ďalej…

Jedinečná príležitosť prezrieť si jednu z najväčších súkromných zbierok preparátov rýb na Slovensku sa rybárom ponúka vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci (v budove Františkánskeho kláštora). čítajte ďalej…

Naša MO SRZ Trnava sa rozhodla zúčastniť tejto akcie v trojčlennom zoskupení  – hovorca predseda Vlado Čerešňák, člen KK Peter Mišo a ako hospodár organizácie moja maličkosť -  Peter Ardan. čítajte ďalej…

Liga v LRU plávaná sa konala 21.5 a 22.5.2016 po prvý krát na novo vybudovanej trati pod hydrocentrálou v Považskom podhradí. Družstvo Trnava – Mivardi sa prebojovalo znovu do prvej ligy a rôznymi pocitmi sme prišli už vo štvrtok ráno na trať . Dilema – či nám nová trať sadne, alebo nie sa vyrieši už dnes. čítajte ďalej…

Súťaž je zameraná na zdokumentovanie rekordných úlovkov vypísaných druhov rýb, ktoré naši rybári dosiahnu v našich vodách!

čítajte ďalej…

Torzo skalných účkarov sa zišlo na brehoch veľmi peknej vodnej nádrže Čerenec. Miestna organizácia vo Vrbovom prichýlila naraz v jednom termíne ako plavačkárov tak aj feedristov. Výhodou tejto nádrže je dobrý prístup autom k vode  – cesta je  takmer okolo celej nádrže. Zároveň je tu veľmi dobrá a hlavne bohatá obsádka rýb. Organizátori sľubovali bohaté úlovky, takže mladí pretekári sa mali na čo tešiť. čítajte ďalej…

Apríl je deň, ktorý si veľa ľudí spája s rôznymi pranostikami a hlavne žartíkmi všeho druhu na svojich kamarátov, spolužiakov, spolupracovníkov alebo manželky. Avšak tento dátum si vybrali žiaci i učitelia za výnimočný deň vo vzdelávaní a prístupu k vyučovaniu. V tento deň učili rodičia svoje deti. čítajte ďalej…

Správa o činnosti výboru MsO SRZ v Trnave za rok 2015.

Vážení športoví rybári, dámy a páni, vážení hostia,

dnes sme sa stretli, aby sme zhodnotili našu prácu za minulý rok. S poverenia výboru predkladám túto správu, ktorá zhodnotí výsledky hospodárenia, výkonu rybárskeho práva, chovu rýb, zarybňovania a športovej činnosti našej organizácie za uplynulé obdobie.
Počas roka prišlo vo výbore k dvom zmenám. V apríli nahradil Mária Horníka Braňo Podhorský, ktorý pre pracovné zaťaženie výbor opustil. Na jeho miesto nastúpil ďalší náhradník Braňo Hujsi. čítajte ďalej…

Správa o pláne úloh na rok 2016
Vážené rybárky, vážení rybári,

dovoľte mi podeliť sa s vami s plánom úloh práce, ktorý stojí pred výborom našej organizácie nie len v roku 2016, ale i v horizonte najbližších dvoch či troch rokov. Podrobný rozpis nájdete na nástenke či v prezentácii, ale v tejto správe sa budem venovať len niektorým vybraným bodom. čítajte ďalej…

Správa o činnosti pretekárskych družstiev reprezentujúcich MsO SRZ Trnava za rok 2015.

Našu organizáciu v športovom rybolove reprezentovalo v postupových súťažiach 5 družstiev:
dve družstvá v divízii LRU- mucha, jedno v divízii LRU prívlač,         jedno v 2. lige prívlač a jedno v 2. lige v LRU plávaná.
čítajte ďalej…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2016 www.srztrnava.sk Design by SRS Solutions