www.srztrnava.sk

Stránky SRZ MsO Trnava

Pretekári prvoligového družstva v love rýb udicou Trnava – Mivardi usporiadajú v spolupráci s MsO v  dňoch 20. a 21.8.2016 akciu pre mladých rybárov MsO SRZ Trnava, na VN Cífer revír 4600.

čítajte ďalej…

Zástupcovia MsO SRZ Trnava Mgr. Tomáš Dobrovodský (tajomník) a Peter Ardan (hospodár) sme sa ako pozvaní hostia zúčastnili na pracovnom prerokovaní v štádiu rozpracovanosti štúdie “Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná”.
Rokovanie sa uskutočnilo dňa 11.7.2016 o 13:00 v zasadačke mestského zastupiteľstva na Trnavskej radnici s programom:

čítajte ďalej…

Pomerne rýchlo po prvom dvoj kole, ktoré sa odohralo na VN Čerenec – prebehlo druhé dvoj kolo ligy učiek v LRU plávaná v Šulekove. Nebudem sa veľmi doširoka rozpisovať, nakoľko organizátori podujatia sľúbili spracovať veľký článok pre rybársky časopis, tak im nechcem brať  vietor z plachiet na vlnách ich inšpirácie. čítajte ďalej…

Na otvorenie rybárskej sezóny MsO SRZ Trnava v roku 2016 boli usporiadané pre širokú rybársku verejnosť preteky. Rýb v našich revíroch je dostatok a tak tí, ktorí neprišli môžu ľutovať!

Poradie našich rybárov, ktorým sa najviac darilo: čítajte ďalej…

Jedinečná príležitosť prezrieť si jednu z najväčších súkromných zbierok preparátov rýb na Slovensku sa rybárom ponúka vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci (v budove Františkánskeho kláštora). čítajte ďalej…

Naša MO SRZ Trnava sa rozhodla zúčastniť tejto akcie v trojčlennom zoskupení  – hovorca predseda Vlado Čerešňák, člen KK Peter Mišo a ako hospodár organizácie moja maličkosť -  Peter Ardan. čítajte ďalej…

Liga v LRU plávaná sa konala 21.5 a 22.5.2016 po prvý krát na novo vybudovanej trati pod hydrocentrálou v Považskom podhradí. Družstvo Trnava – Mivardi sa prebojovalo znovu do prvej ligy a rôznymi pocitmi sme prišli už vo štvrtok ráno na trať . Dilema – či nám nová trať sadne, alebo nie sa vyrieši už dnes. čítajte ďalej…

Súťaž je zameraná na zdokumentovanie rekordných úlovkov vypísaných druhov rýb, ktoré naši rybári dosiahnu v našich vodách!

čítajte ďalej…

Torzo skalných účkarov sa zišlo na brehoch veľmi peknej vodnej nádrže Čerenec. Miestna organizácia vo Vrbovom prichýlila naraz v jednom termíne ako plavačkárov tak aj feedristov. Výhodou tejto nádrže je dobrý prístup autom k vode  – cesta je  takmer okolo celej nádrže. Zároveň je tu veľmi dobrá a hlavne bohatá obsádka rýb. Organizátori sľubovali bohaté úlovky, takže mladí pretekári sa mali na čo tešiť. čítajte ďalej…

Apríl je deň, ktorý si veľa ľudí spája s rôznymi pranostikami a hlavne žartíkmi všeho druhu na svojich kamarátov, spolužiakov, spolupracovníkov alebo manželky. Avšak tento dátum si vybrali žiaci i učitelia za výnimočný deň vo vzdelávaní a prístupu k vyučovaniu. V tento deň učili rodičia svoje deti. čítajte ďalej…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2016 www.srztrnava.sk Design by SRS Solutions