www.srztrnava.sk

Stránky SRZ MsO Trnava

UPOZORNENIE
Dňa 01.07.2020 prebehne zarybnenie VN Boleráz, kde bude platiť zákaz lovu vysadených druhov rýb a to konkrétne:

*** šťuka severná     *** zubáč veľkoústy
od 01.07.2020 do 28.07.2020 – vrátane

stuka_01zubač01

Rybársky hospodár MsO SRZ Trnava

13.6.2020 úvodný pretek, ktorí  Mivarďáci zabsolvovali v tomto roku. Išlo o pomerne klubový,  do množstva pretekárov skromne obsadený pretek. Postarali sa oň pán Turovský a ostatný organizačný výbor z Nového mesta n/Váhom. Celý tucet pretekárov. Zelená voda tento krát bola pomerne čistá – málo zarastená, čo v minulom roku nebolo. Svoju robotu odviedla silná násada amurov a 80 % rias zmizlo. V minulom roku sme si odniesli prvé tri miesta a prišli sme si to znovu užiť.

Po krátkom privítaní usporiadateľmi  sa išlo losovať čítajte ďalej…

01.06.2020 sa otvárajú brehy našich priehrad a začne sa lovom rýb. Na žiadosť Slovenského vodohospodárskeho podniku tu uverejňujeme výzvu pre našich členov, aby si dávali veľký pozor najmä pri búrkach a silných vetroch na brehoch predovšetkým VN Boleráz (smolenická strana) a VN Suchá nad Parnou (strana od Košolnej), kde majiteľ pozemkov už osadil tabule s výstrahou pred možnými padajúcimi vetvami stromov. Vstup do týchto lokalít je len na vlastné nebezpečenstvo a pri nepriaznivom počasí sa radšej presuňte do iných miest. Podľa prísľubu od SVP š.p. sa postupne začne s kontrolovaním stavu stromov podľa kapacitných možností. čítajte ďalej…

Počas uplynulých týždňov, i keď sa nelovilo, tak VN Boleráz zažíval obrovský nápor turistov, návštevníkov a kempistov. Tento nápor so sebou priniesol aj obrovské množstvo odpadu a smetí, ktoré tu zostávali najmä po víkendoch. Situácia bola už neúnosná a preto sme ju riešili aj pomocou policajných hliadok obvodného oddelenia v Trstíne. Vďaka hospodárovi Jozefovi Janíčkovi sa podarilo všetky smeti vyzbierať a priehrada je tak v čistom stave pripravená na začiatok rybárskej sezóny.

smeti_bol_01 čítajte ďalej…

Mám to šťastie, že môžem byť vďaka svojmu veku pri vode i na rybách kedy ma napadne a sledujem prírodu, ryby. Každý deň je iný a svojím spôsobom neopakovateľný. Každá  vychádzka  k vode je iná. Aj keď chodíte na svoju vodu často, viete, že nie vždy je rybačka podľa vašich predstáv. Proste ryby sú ryby a niekedy vôbec nechcú spolupracovať. Treba sa tešiť s každého záberu, úlovku peknej plotice, červenice a určite pri troche trpezlivosti prídu aj tie väčšie, ktoré vás postavia zo stoličky. čítajte ďalej…

Prinášame zopár fotografií z úspešného vysadenie pstruha potočného v objeme 100 kg . Akcie sa zúčastnili dobrovoľníci – Holekši, Butko, Uváček. Nakoľko sú to aj pstruhári  – dobre poznajú vodný tok , tak išli pstruhy na miesta, kde to bolo najvhodnejšie a s dobrým prístupom. Rybky boli rozsadené po cele dĺžke pstruhovej časti Blavy!  Teplota vody bola 13 °C. čítajte ďalej…

Vážení členovia MsO SRZ Trnava,
mesiac máj už tradične patrí usporiadaniu tradičných rybárskych pretekov v našej organizácii. Mimoriadna situácia s vírusom Covid-19 však ovplyvnila aj našu rybársku komunitu ako aj konanie týchto populárnych pretekov. Do poslednej chvíle sme robili všetko preto, aby sme konanie týchto pretekov nemuseli zrušiť. V tomto kontexte sme oslovili Úrad verejného zdravotníctva, ktorému sme navrhli aj konkrétne pravidlá, ktoré by sa počas pretekov museli dodržiavať. Úrad však konanie tradičných rybárskych pretekov nepovolil (vyjadrenie úradu nájdete nižšie) a tak výbor MsO SRZ Trnava rozhodol:

MsO SRZ Trnava definitívne ruší konanie tradičných rybárskych pretekov v mesiaci máj 2020.

Preteky -  maratóny Dolné Dubové budú presunuté na jeseň v októbri 2020.

Pokiaľ by prišlo k výraznému zlepšeniu situácie v SR a konanie pretekov by bolo Úradom verejného zdravotníctva povolené, tak výbor operatívne rozhodne o prípadnom termíne a mieste konania preteku, o čom bude členov informovať na stránke srztrnava.sk a facebook stránke MsO SRZ Trnava.

S pozdravom

Mgr. Tomáš Dobrovodský

tajomník MsO SRZ v Trnave

* * *

Vyjadrenie UVZSR:

“Dobrý deň,

Vzhľadom k tomu, že vodné nádrže nie sú vonkajšie športoviská, platí opatrenie číslo:OLP/2731/2020 UVZ SR pri ohrození verejného zdravia sa podľa §48 ods.4 písm. d) zákona 355/2007 Z.z. , ktoré všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Situácia v súvislosti so šírením nového koronavírusu sa neustále mení a v nadväznosti na to sa aktualizujú aj opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, preto Vám odporúčame sledovať stránku Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk.”

Z hľadiska ochrany zdravia rybárov, našich členov a zamestnancov sa výdaj povolení členov MsO SRZ Trnava v mesiaci apríl  bude realizovať podľa nasledovných pravidiel:

• Výdaj povolení sa v mesiaci apríl uskutočňuje v nasledovných dňoch: pondelok, utorok, streda a piatok v skrátenom čase 7:30 – 12:00 hod.
• Vstup do domu rybárov je možný len s ochranou tváre
• Dodržiavajte dostatočné rozostupy medzi ostatnými ľuďmi aspoň 2m
• Maximálny počet členov nachádzajúcich sa vo vnútorných priestoroch domu rybárov v jednom okamihu je 10

Ďakujeme, že rešpektujete naše pravidlá a správate sa zodpovedne.

Výbor MsO SRZ Trnava

čítajte ďalej…

Hlavné správy prednesené počas hodnotiacej členskej schôdze MsO SRZ Trnava konanej 15.2.2020

* správa predsedu MsO SRZ pána Čerešnáka:  TU

** plán hlavných úloh na 2020 – tajomník pán Dobrovodský:   TU

*** správa kontrolnej komisie – pán Šarmír:   TU

**** Uznesenie z Hodnotiacej členskej schôdze MsO SRZ Trnava – pán Kalapoš:   TU

Zopár fotografií približujúcich atmosféru  priebehu schôdze čítajte ďalej…

Z hľadiska ochrany zdravia ľudí a prevencie bude od 17.3.2020 kancelária MsO SRZ Trnava až do odvolania ZATVORENÁ
Povinnosť zaplatiť členský príspevok a ostatné poplatky sa predlžuje minimálne do 30.04.2020 (podľa vývoja situácie).
Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2020 www.srztrnava.sk Design by SRS Solutions