www.srztrnava.sk

Stránky SRZ MsO Trnava

Plavačkári – Klub LRU Trnava v spolupráci s MsO SRZ Trnava zorganizovali detské rybárske preteky na vodnej nádrži Suchá nad Parnou pod názvom Suchovský pleskáč. Trnavský mladí rybári mali možnosť si súperiť o pekné ceny, ktoré im usporiadatelia a sponzori pripravili. čítajte ďalej…

Povodie Váhu sa rozhodlo zasa po niekoľkých rokoch vyčistiť splav v Kamenáči od nánosov bahna. Nepomáhalo sklápanie klapky niekoľkokrát ročne. Preto sa rozhodlo previesť generálnu opravu stavidla a zároveň odstránenie nánosov pred klapkou. čítajte ďalej…

Po Majstrovstvách Slovenska v Lige Učiek v LRUplávaná, uskutočnila miestna organizácia v Turčianskych Tepliciach ďalší v poradí už 13. ročník rybárskeho preteku pre deti. Deti so záujmom o tento šport tu majú otvorenú vodu aj z iných organizácií – nielen miestne. Len treba splniť jednu podmienku – včas sa prihlásiť organizátorom. čítajte ďalej…

Zástupcovia MsO SRZ Trnava Mgr. Tomáš Dobrovodský (tajomník) a Peter Ardan (hospodár) sme sa ako pozvaní hostia zúčastnili na pracovnom prerokovaní v štádiu rozpracovanosti štúdie “Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná”.
Rokovanie sa uskutočnilo dňa 11.7.2016 o 13:00 v zasadačke mestského zastupiteľstva na Trnavskej radnici s programom:

čítajte ďalej…

Pomerne rýchlo po prvom dvoj kole, ktoré sa odohralo na VN Čerenec – prebehlo druhé dvoj kolo ligy učiek v LRU plávaná v Šulekove. Nebudem sa veľmi doširoka rozpisovať, nakoľko organizátori podujatia sľúbili spracovať veľký článok pre rybársky časopis, tak im nechcem brať  vietor z plachiet na vlnách ich inšpirácie. čítajte ďalej…

Na otvorenie rybárskej sezóny MsO SRZ Trnava v roku 2016 boli usporiadané pre širokú rybársku verejnosť preteky. Rýb v našich revíroch je dostatok a tak tí, ktorí neprišli môžu ľutovať!

Poradie našich rybárov, ktorým sa najviac darilo: čítajte ďalej…

Jedinečná príležitosť prezrieť si jednu z najväčších súkromných zbierok preparátov rýb na Slovensku sa rybárom ponúka vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci (v budove Františkánskeho kláštora). čítajte ďalej…

Naša MO SRZ Trnava sa rozhodla zúčastniť tejto akcie v trojčlennom zoskupení  – hovorca predseda Vlado Čerešňák, člen KK Peter Mišo a ako hospodár organizácie moja maličkosť -  Peter Ardan. čítajte ďalej…

Liga v LRU plávaná sa konala 21.5 a 22.5.2016 po prvý krát na novo vybudovanej trati pod hydrocentrálou v Považskom podhradí. Družstvo Trnava – Mivardi sa prebojovalo znovu do prvej ligy a rôznymi pocitmi sme prišli už vo štvrtok ráno na trať . Dilema – či nám nová trať sadne, alebo nie sa vyrieši už dnes. čítajte ďalej…

Súťaž je zameraná na zdokumentovanie rekordných úlovkov vypísaných druhov rýb, ktoré naši rybári dosiahnu v našich vodách!

čítajte ďalej…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2016 www.srztrnava.sk Design by SRS Solutions