www.srztrnava.sk

Stránky SRZ MsO Trnava

Po Majstrovstvách Slovenska v Lige Učiek v LRUplávaná, uskutočnila miestna organizácia v Turčianskych Tepliciach ďalší v poradí už 13. ročník rybárskeho preteku pre deti. Deti so záujmom o tento šport tu majú otvorenú vodu aj z iných organizácií – nielen miestne. Len treba splniť jednu podmienku – včas sa prihlásiť organizátorom. čítajte ďalej…

Pre nezáujem zo strany detí sa akcia nekoná!!!.

Do daného termínu sa neprihlásil ani jeden mladý rybár!!!

čítajte ďalej…

Zástupcovia MsO SRZ Trnava Mgr. Tomáš Dobrovodský (tajomník) a Peter Ardan (hospodár) sme sa ako pozvaní hostia zúčastnili na pracovnom prerokovaní v štádiu rozpracovanosti štúdie “Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná”.
Rokovanie sa uskutočnilo dňa 11.7.2016 o 13:00 v zasadačke mestského zastupiteľstva na Trnavskej radnici s programom:

čítajte ďalej…

Pomerne rýchlo po prvom dvoj kole, ktoré sa odohralo na VN Čerenec – prebehlo druhé dvoj kolo ligy učiek v LRU plávaná v Šulekove. Nebudem sa veľmi doširoka rozpisovať, nakoľko organizátori podujatia sľúbili spracovať veľký článok pre rybársky časopis, tak im nechcem brať  vietor z plachiet na vlnách ich inšpirácie. čítajte ďalej…

Na otvorenie rybárskej sezóny MsO SRZ Trnava v roku 2016 boli usporiadané pre širokú rybársku verejnosť preteky. Rýb v našich revíroch je dostatok a tak tí, ktorí neprišli môžu ľutovať!

Poradie našich rybárov, ktorým sa najviac darilo: čítajte ďalej…

Jedinečná príležitosť prezrieť si jednu z najväčších súkromných zbierok preparátov rýb na Slovensku sa rybárom ponúka vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci (v budove Františkánskeho kláštora). čítajte ďalej…

Naša MO SRZ Trnava sa rozhodla zúčastniť tejto akcie v trojčlennom zoskupení  – hovorca predseda Vlado Čerešňák, člen KK Peter Mišo a ako hospodár organizácie moja maličkosť -  Peter Ardan. čítajte ďalej…

Liga v LRU plávaná sa konala 21.5 a 22.5.2016 po prvý krát na novo vybudovanej trati pod hydrocentrálou v Považskom podhradí. Družstvo Trnava – Mivardi sa prebojovalo znovu do prvej ligy a rôznymi pocitmi sme prišli už vo štvrtok ráno na trať . Dilema – či nám nová trať sadne, alebo nie sa vyrieši už dnes. čítajte ďalej…

Súťaž je zameraná na zdokumentovanie rekordných úlovkov vypísaných druhov rýb, ktoré naši rybári dosiahnu v našich vodách!

čítajte ďalej…

Torzo skalných účkarov sa zišlo na brehoch veľmi peknej vodnej nádrže Čerenec. Miestna organizácia vo Vrbovom prichýlila naraz v jednom termíne ako plavačkárov tak aj feedristov. Výhodou tejto nádrže je dobrý prístup autom k vode  – cesta je  takmer okolo celej nádrže. Zároveň je tu veľmi dobrá a hlavne bohatá obsádka rýb. Organizátori sľubovali bohaté úlovky, takže mladí pretekári sa mali na čo tešiť. čítajte ďalej…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2016 www.srztrnava.sk Design by SRS Solutions