www.srztrnava.sk

Stránky SRZ MsO Trnava

Pretekov O Pohár starostu obce, sa zúčastnilo 44 detí. Každý pretekár bol odmenený vecnými cenami. Na Suchú prišli deti aj z iných organizácií – z Piešťan, Sládkovičova a Vrbového. Vrbovčania  počas vyhodnocovania pretekov zahrali a zaspievali. Počasie prialo, úlovky boli uspokojivé a deti odchádzali spokojené.

Všetky deti v spoločnosti rodičov, kamarátov a  organizátorov detských rybárskych pretekov  z našej MsO   zmysluplne strávili perfektný deň. Akciu, aj podľa ohlasu detí,  možno považovať za vydarenú!

čítajte ďalej…

Prívlačové preteky v love pstruha

Propozície

Termín konania: 03.10.2020

Miesto konania: VN Cífer – bude vysadených cca 1200 ks pstruha dúhového

Organizačný výbor:

 • Riaditeľ preteku: Vladimír Gross
 • Hlavný rozhodca: Marián Suchanský
 • Sektoroví rozhodcovia: Marcel Janíček, Peter Páleník

čítajte ďalej…

Pozývame všetky deti a mladých rybárov do 15 rokov trošku netradične 29.08.2020 (sobota) na detské rybárske preteky, ktoré sa budú konať na pravej strane brehu VN Suchá nad Parnou (pod chatkami) v čase od 9:00 do 12:00 hod.
 • Každé dieťa s prihláseným úlovkom bude odmenené!
 • Pretekárske lístky sa budú vydávať 1 hodinu pred pretekom
 • Štartovné je zdarma
 • Pravá strana brehu vodnej nádrže bude z dôvodu konania týchto pretekov uzatvorená!

I. Propozície pretekov

 • 1. Čas trvania – 09.00 až 12.00 hod.
  2. Prihlásenie úlovku – do 12.30 hod.
  3. Vyhlásenie výsledkov – 12:45. hod
  4. Výdaj štartovných lístkov – 29.08. od 08.00 do vyčerpania. čítajte ďalej…

Vstup na VN Buková – Upozornenie

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie v rozhodnutí č.OU-TT-OSZP1-2014/017958/Pt udelil MsO SRZ Trnava výnimku na vjazd a státie motorových vozidiel na účelovú asfaltovú komunikáciu a betónovú plochu pri tejto komunikácii na ľavom brehu VN Buková, kde platí 2. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Nakoľko v týchto dňoch a týždňoch prebieha kontrola plnenia tohto rozhodnutia zo strany Inšpekcie životného prostredia tak MsO SRZ Trnava vydáva nasledovné:

- MsO SRZ Trnava dočasne pozastavuje výdaj povolení na vjazd pre rybárov patriacich pod materskú organizáciu inú ako je MsO SRZ Trnava, odporúča rybárom patriacim pod materskú organizáciu inú ako je MsO SRZ Trnava a ktorým bolo povolenie už vydané, aby do ukončenia kontroly nevstupovali s automobilmi do tejto časti vodnej nádrže, nakoľko aj napriek vlastneniu povolenia na vjazd môžu byť sankcionovaní zo strany Inšpekcie životného prostredia a polície,
- vyzýva členov MsO SRZ Trnava aby striktne dodržiavali podmienky povolení na vjazd, ktoré sú uvedené na zadnej časti povolenia.

S pozdravom
Mgr. Tomáš Dobrovodský
tajomník MsO SRZ
v Trnave

UPOZORNENIE
Dňa 28.07.2020 sa znovu  uskutočnilo zarybnenie VN Boleráz dravou rybou,  platí zákaz lovu vysadených druhov rýb a to konkrétne:

*** šťuka severná     *** zubáč veľkoústy
od 28.07.2020 do 24.08.2020 – vrátane

stuka_01zubač01

Rybársky hospodár MsO SRZ Trnava

Winter_11_20 čítajte ďalej…

13.6.2020 úvodný pretek, ktorí  Mivarďáci zabsolvovali v tomto roku. Išlo o pomerne klubový,  do množstva pretekárov skromne obsadený pretek. Postarali sa oň pán Turovský a ostatný organizačný výbor z Nového mesta n/Váhom. Celý tucet pretekárov. Zelená voda tento krát bola pomerne čistá – málo zarastená, čo v minulom roku nebolo. Svoju robotu odviedla silná násada amurov a 80 % rias zmizlo. V minulom roku sme si odniesli prvé tri miesta a prišli sme si to znovu užiť.

Po krátkom privítaní usporiadateľmi  sa išlo losovať čítajte ďalej…

01.06.2020 sa otvárajú brehy našich priehrad a začne sa lovom rýb. Na žiadosť Slovenského vodohospodárskeho podniku tu uverejňujeme výzvu pre našich členov, aby si dávali veľký pozor najmä pri búrkach a silných vetroch na brehoch predovšetkým VN Boleráz (smolenická strana) a VN Suchá nad Parnou (strana od Košolnej), kde majiteľ pozemkov už osadil tabule s výstrahou pred možnými padajúcimi vetvami stromov. Vstup do týchto lokalít je len na vlastné nebezpečenstvo a pri nepriaznivom počasí sa radšej presuňte do iných miest. Podľa prísľubu od SVP š.p. sa postupne začne s kontrolovaním stavu stromov podľa kapacitných možností. čítajte ďalej…

Počas uplynulých týždňov, i keď sa nelovilo, tak VN Boleráz zažíval obrovský nápor turistov, návštevníkov a kempistov. Tento nápor so sebou priniesol aj obrovské množstvo odpadu a smetí, ktoré tu zostávali najmä po víkendoch. Situácia bola už neúnosná a preto sme ju riešili aj pomocou policajných hliadok obvodného oddelenia v Trstíne. Vďaka hospodárovi Jozefovi Janíčkovi sa podarilo všetky smeti vyzbierať a priehrada je tak v čistom stave pripravená na začiatok rybárskej sezóny.

smeti_bol_01 čítajte ďalej…

Mám to šťastie, že môžem byť vďaka svojmu veku pri vode i na rybách kedy ma napadne a sledujem prírodu, ryby. Každý deň je iný a svojím spôsobom neopakovateľný. Každá  vychádzka  k vode je iná. Aj keď chodíte na svoju vodu často, viete, že nie vždy je rybačka podľa vašich predstáv. Proste ryby sú ryby a niekedy vôbec nechcú spolupracovať. Treba sa tešiť s každého záberu, úlovku peknej plotice, červenice a určite pri troche trpezlivosti prídu aj tie väčšie, ktoré vás postavia zo stoličky. čítajte ďalej…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2020 www.srztrnava.sk Design by SRS Solutions