www.srztrnava.sk

Stránky SRZ MsO Trnava

Cifer_plagat2

Prívlačové preteky v love pstruha

Propozície čítajte ďalej…

Podľa plánu športovej činnosti na rok 2021 SZŠR v spolupráci so SRZ Rada Žilina a MsO SRZ Trnava, usporiada 2. kolo Ligy juniorov LRU na položenú – Kaprári na VN Dolné Dubové v termíne 17.-19. 09. 2022.

Tento pretek sa pôvodne mal konať v mesiaci máj, no pre pandemickú situáciu bol preložený na jeseň. V tomto termíne bude obmedzený lov rýb na VN Dolné Dubové na oboch brehoch, preto žiadame všetkých rybárov o pochopenie a rešpektovanie pretekárov juniorov. Ďakujeme. čítajte ďalej…

POMOC PRE RIEKU HRON!

Bez komentárov

POMOC PRE RIEKU HRON!

Dňa 26.07.2021 zastihla Slovensko najväčšia ichtyologická katastrofa a to otrávenie obrovského úseku rieky Hron, čo doteraz nemalo u nás obdobu. Kolegovia z MO SRZ Žiar nad Hronom spolu s množstvom dobrovoľníkov si zaslúžia náš obdiv za okamžitú reakciu, neváhali zobrať vedrá, čižmy a vrhli sa do toku zberať uhynuté ryby. Až následný ichtyologický prieskum odhalil obrovské škody a tisíce kilogramov uhynutých rýb. Výsledok? 27 druhov uhynutých rýb, cca 5000 kg vyzbieraných uhynutých rýb (zvyšok odplavený tokom) a kilometre doslova holej rieky bez života!

Pre nás rybárov, členov Slovenského rybárskeho zväzu je to obrovská strata a pre tunajších rybárov o to viac, že sa poctivo roky o rieku starali a vkladali do nej okrem úsilia aj svoje srdce. čítajte ďalej…

Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia v Trnave

Pozvánka

Výbor mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trnave v rámci si plnenia si povinností vyplývajúcich zo stanov SRZ Vás pozýva na

Členskú schôdzu,

ktorá sa uskutoční dňa 26.09.2021 (nedeľa) o 9:00hod v Aule MTF TU Trnava, Ulica Jána Bottu v Trnave s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedníctva, návrhovej komisie a mandátovej komisie
3. Správa o činnosti výboru za rok 2020
4. Správa o hospodárení v roku 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021
5. Správa kontrolnej komisie za rok 2020 a jej stanoviská k dokumentom predložených výborom
6. Opakovaná prezentácia prítomnosti členov na členskej schôdzi
7. Diskusia
8. Uznesenie
9. Záver

Prezentácia členov je od 8.30 hod. do 9.00 hod. Členovia MsO SRZ sa pri prezentácii musia preukázať platným preukazom člena s nalepenou vlastnou fotografiou a členskou známkou za rok 2021. Členskej schôdze sa môžu zúčastniť aj pridružení členovia, mládež, deti a pozvaní hostia.

***

Výbor MsO SRZ Trnava

Cíferská mikrozoo

Bez komentárov

Rybári z Cífera si dali ďalší pekný darček. Okrem krásnej galérie drevených sôch, ktorá už super zapadla do prírody, vyrobili pre potešenie návštevníkov ďalšiu zaujímavosť. Takú mikro zoo. Voliéra slúži zatiaľ páriku pávov a niekoľkým holubom. Postupne podľa možnosti budú druhy vtákov dopĺňať. Je potrebné ešte trochu upraviť okolie a všetko bude OK. Je to spestrenie vychádzok hlavne pre najmenšie ratolesti. Myslím si, že aj dospelí ocenia pekne odvedenú robotu miestnych a pri rodinných vychádzkach je tu ďalší rozmer pre kultúrny pobyt na brehoch tejto VN. Dúfam, že sa nápadmi nevyčerpali a do budúcnosti ešte niečim podobným všetkých prekvapia! čítajte ďalej…

Propozície – otvoriť : TU

Prihláška na preteky – otvoriť: TU

Winter_01

Od 7.6.2021 do 13.6.2021 bude kancelária SRZ zatvorená.
***Čerpanie dovolenky ***

Po zvoľnení opatrení dokážeme ešte pre našich rybárov zorganizovať aspoň časť tradičných rybárskych pretekov na otvorenie rybárskej sezóny. Samozrejme s dodržaním predpisov!

log_ srz0001VN Cífer – Memoriál Rudolfa Glozneka – PRETEKY DETÍ

V sobotu 22.05.2021 v čase od 08:00 – 13:00 hod.
* výdaj štartovných lístkov začne v sobotu od 07:00 hod.
* hodnotí sa súčet všetkých kusov kaprov a amurov (kombináciu týchto rýb) dosahujúcich lovnú mieru -  s najväčšou dĺžkou spolu, systémom 1cm = 1 bod.
* každé dieťa s bodovaným úlovkom bude odmenené

***

VN Suchá nad Parnou – O Pohár starostu obce Suchá nad Parnou - preteky detí

V sobotu 29.05.2021 12:00 – 16:00 hod.
* výdaj lístkov začne v sobotu od 10:00 hod.
* hodnotí sa súčet dĺžok všetkých kusov kaprov, lieňov a amurov  (kombináciu týchto rýb) dosahujúcich lovnú mieru -  s najväčšou dĺžkou spolu, systémom 1cm = 1 bod. Pleskáč je bodovaný systémom 1ks = 1bod.
* každé dieťa s bodovaným úlovkom bude odmenené

***

VN Suchá nad parnou – O Pohár primátora mesta Trnava XXVII. ročník
Preteky dospelých v nedeľu 30.05.2021 07:00 – 14:00 hod.
- hodnotí sa súčet 5 ks kaprov a amurov (kombináciu týchto rýb)
dosahujúcich lovnú mieru s najväčšou dĺžkou spolu, systémom 1cm = 1 bod.

***víťaz získa rybársky bivak v hodnote 414,90eur
* štartovné 15 eur
* výdaj lístkov začne v sobotu 29.05. od 12:30 do 18:00 hod. a v nedeľu
30.05. od 5:45 hod.

***

Výbor MsO SRZ TRNAVA

VN Suchá nad Parnou – vjazd od obce Košolná

Po viacerých stretnutiach sa nám podarilo so starostom obce Košolná p. Halaksom dohodnúť vytvorenie príjazdovej poľnej cesty k priehrade. Cesta už čoskoro vznikne ako pás poľnej cesty za druhou alejou stromov na ceste medzi obcami Suchá nad Parnou a Košolnou. Pri tejto druhej aleji tak vznikne poľná cesta označená informačnou tabuľou, ktorú budú môcť využívať naši rybári. Treba ale dodať, že aj tu budú platiť určité pravidlá, ktorými je absolútne nevyhnutné aby sa všetci rybári riadili.

Sucha_vjazd_mapka čítajte ďalej…

uhyn_parna_21_05Dňa 3.5.2021 o 19,30 mi bola nahlásená udalosť – úhyn rýb v na našom revíry 2-2050-1-1 Parná v časti Hrnčiarovce.  Prvý prejav znečistenia spozoroval pán Pozdech v nedeľu ráno pri venčení psov. Úhyn  nahlásil pán Hečko z Hrnčiaroviec. Ihneď som sa vybral na nahlásený úsek a osobne stretol s pánom Hečkom. Podľa jeho vyjadrenia k udalosti prišlo pravdepodobne cez víkend – v sobotu večer. Prešiel som úsek revíru od cestného mosta na začiatku Hrnčiaroviec až 1 km pod obec, kde sa tok rozdvojuje. čítajte ďalej…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2021 www.srztrnava.sk Design by SRS Solutions