Dňa 29.5.2017 sa tajomník našej organizácie Tomáš Dobrovodský spolu s
hospodárom Petrom Ardanom zúčastnili na pracovnom stretnutí, ktoré
zorganizoval Okresný úrad v Trnave odbor životného prostredia na podnet
Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. odštepný závod Šaľa.jednanie_01Programom stretnutia bolo bližšie informovanie ohľadom blížiaceho sa
vypúšťania VN Boleráz, ktoré sa uskutoční v roku 2018. Naši zástupcovia
boli oboznámení o nutnosti vypustenia VN Boleráz najmä z bezpečnostného
hľadiska, preventívneho hľadiska, ale aj z dôvodu zanesenia dnových
výpustí rozličným materiálom, ktorý pracovníci SVP š.p. nie sú schopní
odstrániť pri napustenej nádrži.

jednanie_02Zo strany zástupcov SVP š.p. sme boli informovaní o plnej spolupráci a
ústretovosti pri vypúšťaní priehrady najmä v poslednej fáze, kedy sa
budú ryby vylovovať pomocou sít. Samotné vypúšťanie VN Boleráz začne už
v lete 2018, obmedzenie lovu plánuje výbor od 1.9.2018 pričom kompletné
vypustenie priehrady je naplánované na druhú polovicu októbra. Čistiace
a odbahňovacie práce pracovníkmi SVP š.p. by podľa terajších odhadov
mali trvať maximálne mesiac a ihneď po nich začne opätovné napustenie
priehrady. Za celý výbor MsO SRZ Trnava môžem prehlásiť, že výbor
vynaloží maximálne úsilie na čo najrýchlejšie vrátenie možnosti výkonu
rybárskeho práva a možnosti rybolovu. Taktiež vynaložíme všetko úsilie
na čo najlepšie opätovné zarybnenie VN Boleráz po jej napustení.
Obnovenie rybolovu na tejto priehrade plánujeme od 15.5.2020.

Mgr. Tomáš Dobrovodský – tajomník MsO SRZ v Trnave