26.6.2017 o  17,30 mi tajomník našej MsO Tomáš Dobrovodský telefonicky oznámil, že je vypustené stavidlo na Gidre  pod Pácom a ryby sa dusia v blate. Okamžite som zalarmoval aj hospodára na VN Cífer pána Grossa a po 15 minútach sme už boli spolu na stavidle a prezerali výsledok neodbornej laickej manipulácie so stavidlom. Domáci rybári už spustili stavidlo naspäť do pôvodnej polohy a snažili sa upchať netesnosti tak, aby voda čo najskôr znovu aspoň trochu nastúpala a zbytok rýb, ktorý sa metal v blate sa čo najskôr zaplavil.

644646642Minulý rok tu bolo veľké množstvo kapríka K2 a tešili sme sa, že tento rok to bude pekná voda, kde sa bude dať super rybárčiť. Okrem kapríka tu bolo množstvo karasa, pekných jalcov a plotíc. Je poľutovania hodné, keď niekto v tomto ťažkom období, keď nie je dostatok vody v našich potokoch … všade je minimálny prietok, zasiahne takto neodborne a priam kruto do prírody. CCa 10 % ryb, hlavne jalčekov dostalo ako sa hovorí na frak, zbytok splavilo dolu vodou. Zbierať uviaznuté rybky z hlbokého blata záchrancami je technicky niekedy veľmi nebezpečné, priam nemožné.

Žiadame týmto nielen rybárov, aby si všímali ľudí, motajúcich sa okolo stavidiel.. ich činosť!  Spýtali sa ich na nejaké poverenie na manipuláciu. Jedine správca toku po predchádzajúcom včasnom upozornení našej rybárskej organizácie má právo manipulovať so zariadením a prietokom vody. Ostatní samozvaní bioregulátori sa touto činnosťou  dopúšťajú priestupku … pri dokázaní činnosti, pri ktorej našej organizácii vznikne škoda v podobe úhynu rýb , bude tvrdo vymáhaná vzniknutá škoda na rybej osádke.

Všetci spolu máme za povinnosť ochraňovať nielen ryby, ale všetky živočíchy žijúce v našich aj tak ťažko skúšaných rybárskych revíroch!

Peter Ardan – rybársky hospodár MsO SRZ Trnava