Dobrá spolupráca je zo zoológmi zo Štátnej ochrany prírody SR, medzi nich patrí aj pán Mgr. Viliam Vongrej, ktorí pracuje na Správe CHKO Malé Karpaty, Modra. Už niekoľko krát bol robiť prieskum po našich potokoch a podelí sa so mnou o užitočné informácie. Hlavne o druhovom a početnom zastúpení jednotlivých rýb, ktoré ma najviac zaujímajú.

24.11. bol so svojimi spolupracovníkmi na Gidre nad Cíferom.  Väčšinou sa jedná o úsek dlhý cca 100 metrov a všetky rybky ulovené el. agregátom sú po dôkladnom zmeraní a spočítaní ihneď vrátené naspäť  do pôvodného toku!

*Zaujímavosťou bola tentokrát chránená  ploska pásavá /Alburnoides bipunctatus/ – 1 ks

Gidra24.11.20_ploska*Početne najbohatšie bol zastúpený hrúz škvrnitý /Gobio gobio/ – 13 ks

*jalec hlavatý /Leuciscus cephalus/ – 8 ks

Gidra24.11.20_jalec* ostriež /Perca fluviatilis/ – 5 ks

Gidra24.11.20_ostriez*A aj jeden kus pleskáča vysokého / abramis brama/

Gidra24.11.20_ppleskacSamozrejmosťou je aj skúmanie kvality vody.

Za spoluprácu a informácie ďakujem – Ardan, ryb. hospodár MsO SRZ Trnava