Naše vodné nádrže už od ich vybudovania skrášľujú dnes už mohutné stromy, po väčšine sa jedná o topoľ kanadský. Práve tento druh stromu sa masívne vysádzal v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch na celom našom území. Tento druh dreviny má životnosť približne štyridsať až päťdesiat rokov, no keď si vypočítame ich súčasný vek, tak zistíme, že výrazne prevyšuje ich životnosť. Nakoľko sa v uplynulých mesiacoch až rokoch vyskytli viaceré incidenty spojené buď so samovoľným pádom častí týchto stromov alebo pádov spôsobených poveternostnými podmienkami, naša organizácia sa obrátila na kompetentné úrady so žiadosťou o nájdenie riešenia tohto problému. Práve výrazne zlý stav týchto drevín čoraz viac ohrozuje zdravie a majetok nie len našich členov, ale aj bežných návštevníkov či turistov.

IMG_7147Na podnet MsO SRZ Trnava zvolal Slovenský vodohospodársky podnik š.p. spoločné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.11.2020. Na tomto stretnutí sa zišli zástupcovia SVP š.p. (ako majitelia pozemkov), Okresného úradu Odboru životného prostredia a Štátnej ochrany prírody. Našu organizáciu zastupovali hospodár VN Boleráz Jozef Janíček, hospodár VN Suchá nad Parnou Martin Čambál a tajomník organizácie Tomáš Dobrovodský.

IMG_7148Všetci zúčastnení si podrobne prešli brehy dotknutých nádrží, pričom výsledok obhliadky bol pomerne jednoznačný. Zástupkyňa Štátnej ochrany prírody jednoznačne konštatovala, že drvivá väčšina dotknutých stromov predstavuje vysokú hrozbu pre návštevníkov týchto lokalít. Prestarnuté stromy jednoznačne nespĺňajú kvalitatívne požiadavky a ich zdravotný stav je nebezpečný a hrozí vysoké riziko pádu ďalších konárov či celých stromov.

IMG_7149IMG_7154Výsledok tohto stretnutia v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch naštartuje legislatívne procesy smerujúce k vydaniu povolenia na plánovaný výrub starých a nebezpečných stromov a ich nahradenie novou výsadbou najmä na ľavej strane VN Suchá nad Parnou. Do tejto doby však upozorňujeme všetkých rybárov a návštevníkov, aby dbali na zvýšenú pozornosť a pri náznaku akéhokoľvek pohybu drevnej hmoty, aby urýchlene opustili tento nebezpečný priestor. O ďalších krokoch budeme priebežne informovať.

Mgr. Tomáš Dobrovodský

Tajomník MsO SRZ Trnava