Z hľadiska ochrany zdravia rybárov, našich členov a zamestnancov sa výdaj povolení členov MsO SRZ Trnava v mesiaci apríl  bude realizovať podľa nasledovných pravidiel:

• Výdaj povolení sa v mesiaci apríl uskutočňuje v nasledovných dňoch: pondelok, utorok, streda a piatok v skrátenom čase 7:30 – 12:00 hod.
• Vstup do domu rybárov je možný len s ochranou tváre
• Dodržiavajte dostatočné rozostupy medzi ostatnými ľuďmi aspoň 2m
• Maximálny počet členov nachádzajúcich sa vo vnútorných priestoroch domu rybárov v jednom okamihu je 10

Ďakujeme, že rešpektujete naše pravidlá a správate sa zodpovedne.

Výbor MsO SRZ Trnava

********************************************************************************************

Platby