Vydávanie povolení na rok 2022 ako aj odovzdávanie záznamov o dochádzke za rok 2021 sa začne dňom 3.1.2022 v čase otváracích hodín v kancelárii MsO // prvý štvrtok 06.01.2022 – štátny sviatok – kancelária zatvorená //

Riadne vyplnený záznam o dochádzke za rok 2021 je potrebné vhodiť do krabice umiestnenej pri vstupe do budovy Poľovníkov a rybárov v Trnave každý pracovný deň od 03.01.2022 do 15.01.2022 v čase 07:00 – 15:00 hod.

Výdaj povolení na rybolov bude prebiehať nasledovne:

január-február:

pondelok, utorok a streda                         7.00 až 12.00 hod.

štvrtok                                                           povolenia sa nevydávajú

piatok                                                            7.00 až 12.00 hod.

V poobedných hodinách bude prebiehať spracovanie objednávok povolení prostredníctvom stránky srztrnava.sk a následne ich distribúcia. V priebehu roka môže prísť k zmene otváracích hodín, čo bude zverejnené na internetovej stránke. Tel. číslo na MsO SRZ je 0905 331 470.

Prehľad platieb členov v roku 2022

Poznámka č. 1 – Členské a zálohu na brigádu si musí rybár zaplať do 31.3.2022  *** po tomto termíne sa postupuje ako pri vzniku členstva – teda okrem iného zaplatiť zápisné – dospelí 50€, mládež 30 €, deti 1 €***

Poznámka č. 2 – Ten rybár, ktorý chce počas rybolovu parkovať na ľavostrannom brehu VN Buková musí mať pri sebe povolenie vydané MsO SRZ Trnava, ktoré platí po celý rok 2022. Je možné si ho zakúpiť u rybárskeho hospodára VN Buková a v kancelárii MsO na Vajanského v čase úradných hodín – manipulačný poplatok 1€ / o tejto skutočnosti ešte v súčasnosti prebiehajú rokovania/

Poznámka č. 3 -Dôležitá zmena vo vydávaní zväzových rybárskych povolení v roku 2022

A) Zväzové povolenie si môže rybár dokúpiť kedykoľvek do 1.7.2022. ( v čase otváracích hodín v našej MsO )

B) Zväzové povolenie nie je možné zakúpiť samostatne ( predtým je potrebné mať zakúpené miestne kaprové povolenie)

C) Oznamujeme týmto, že výbor MsO SRZ Trnava na svojom zasadnutí rozhodol, že pre rok 2022 sa nebudú predávať miestne povolenky na vody kaprové členom iných organizácií / do odvolania!/

Možnosť lovu na našich revíroch  pre členov iných organizácií je zakúpenie hosťovacieho povolenia pre vybraný lovný revír.

V prípade zakúpenia povolenia na rybolov cez internet bude účtovaný aj poplatok za bankové služby vo výške 3eur.

Miestne kaprové povolenie

Dospelí

Starob. dôchodci

ZŤPS

Ženy

Mládež

Deti

Členský príspevok

26,00

26,00

26,00

26,00

17,00

1,00

Záloha na brigádu

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Miestne povolenie

50,00

50,00

37,00

50,00

50,00

14,00

Príspevok na rybárske športy

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

Spolu v €

97,00

77,00

64,00

77,00

67,00

15,00

Miestne kaprové a pstruhové povolenie

Dospelí

Starob. dôchodci

ZŤPS

Ženy

Mládež

Deti

Členský príspevok

26,00

26,00

26,00

26,00

17,00

1,00

Záloha na brigádu

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Miestne kaprové povolenie

50,00

50,00

37,00

50,00

50,00

14,00

Miestne pstruhové povolenie

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

15,00

Príspevok na rybárske športy

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

Spolu v €

117,00

97,00

74,00

97,00

87,00

30,00

Zväzové kaprové povolenie

Dospelí

Starob. dôchodci

ZŤPS

Ženy

Mládež

Deti

Členský príspevok

26,00

26,00

26,00

26,00

17,00

1,00

Záloha na brigádu

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Miestne+ Zväzové povolenie

90,00

90,00

77,00

90,00

90,00

24,00

Príspevok na rybárske športy

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

Spolu v €

137,00

117,00

104,00

117,00

107,00

25,00

Zväzové kaprové a miestne pstruhové povolenie

Dospelí

Starob. dôchodci

ZŤPS

Ženy

Mládež

Deti

Členský príspevok

26,00

26,00

26,00

26,00

17,00

1,00

Záloha na brigádu

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Miestne + zväzové povolenie

90,00

90,00

77,00

90,00

90,00

24,00

Miestne pstruhové povolenie

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

15,00

Príspevok na rybárske športy

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

Spolu v €

157,00

137,00

124,00

137,00

127,00

40,00

Ďalšie platby

v  €

Zväzové lipňové povolenie

40,00

Zápisné dospelí

50,00

Zápisné mládež

30,00

Zápisné deti – nad 6 rokov

7,00

Príspevok na zarybnenie – prestup dospelí

30,00

Príspevok na zarybnenie – prestup mládež

15,00

Členský preukaz

0,50