UPOZORNENIE -  Zarybnenie VN Boleráz

stuka_01zubač01


Oznamujeme členom MsO SRZ Trnava, že bude dochádzať k pravidelnému zarybňovaniu dravou rybou na vodnej nádrži Boleráz a z tohto dôvodu platí zákaz lovu vysadených druhov rýb a to konkrétne:

  • Šťuka severná
  • Zubáč veľkoústy

v termíne 19.09. – 16.10. 2020 vrátane.

Výbor MsO SRZ Trnava vyzval svojich členov v Informačnom spravodaji pre rok 2020 aby v roku 2020 nepoužívali pri love dravcov ako nástrahu živé či mŕtve rybky, nakoľko pri takomto love dochádza často k vysokej mortalite a to aj u dravcov nedosahujúcich lovnú mieru. Doprajme dravcom dostatočný čas pre ich udomácnenie sa vo vodnej nádrži a ich postupné rozmnožovanie a pokiaľ vydržíme aspoň jeden rok ich neloviť, tak určite nám to príroda vráti v podaní nádherných prírastkov v ďalších sezónach. Bohužiaľ táto výzva sa nestretla s pochopením u niektorých jedincov akože rybárov, čo ukázalo ich skutočný vzťah k rybám a k rybárstvu.
Výbor MsO SRZ Trnava odsudzuje takéto správanie niektorých rybárov, nakoľko prvoradé pre každého skutočného rybára musí byť vždy starostlivosť o ryby, zabezpečenie ich zdravej kondície a reprodukcie, zabezpečenie kvalitného prostredia pre ich vývin a až následne ich samotný lov či prípadné privlastňovanie. Nerešpektovanie vyššie spomenutého odporúčania výbor hrubo odsudzuje nakoľko cieľom tohto odporúčania bolo práve zabezpečiť dôkladné udomácnenie sa a ochranu dravých rýb v podmienkach tejto vodnej nádrže po jej znovu napustení. Preto výbor na svojom zasadnutí rozhodol o jeho zákonnej možnosti a to o pravidelnom zarybňovaní minimálnym množstvom spomenutých druhov rýb dosahujúcich lovnú mieru pričom výbor jednomyseľne schválil zákaz lovu vysadených druhov rýb po dobu 28 dní.

Výbor MsO SRZ Trnava