Dlhodobé horúce a najmä suché počasie prináša obrovské problémy najmä pre ryby. Znižujúce sa stavy vody vo vodných nádržiach spôsobujú výrazné zvyšovanie teploty vody s vysokým rizikom jej prehriatia. Pri vysokej teplote vody dochádza k zhoršovaniu kvality vody, dochádza k nadmernej tvorbe baktérií, k výraznému rozmnožovaniu siníc a k ďalším negatívnym procesom, ktoré predstavujú obrovské riziko pre zdravie a život rýb.  Všetci naši hospodári veľmi pozorne sledujú revíry, premeriavajú obsah kyslíka vo vode a neustále robia obhliadky s cieľom eliminovať v čo najväčšej možnej miere riziko ochorenia rýb a ich úhyn. Jedná sa o extrémne suchý a teplý rok a preto výbor MsO SRZ Trnava vydáva pre členov organizácie nasledujúce usmernenie:

- pre mimoriadnu situáciu súvisejúcu s nízkym stavom vody na potoku Trnávka v celom úseku mesta Trnava až po ČOV Zeleneč je stanovený zákaz lovu rýb na spomenutom úseku podľa §22 zákona č.216/2018.

- výbor MsO SRZ Trnava vyzýva rybárov aby počas horúcich dní a nocí obmedzili množstvo použitého krmiva na nevyhnutné minimum a to na všetkých revíroch MsO SRZ Trnava – ak sa bude situácia so zhoršovaním kvality vody stupňovať, tak bude používanie krmív úplne zakázané!

- výbor MsO SRZ Trnava vyzýva rybárov aby manipulovanie so žívými rybami na brehu obmedzili na nevyhnutné minimum – rybu v čo najväčšej miere nechajte vo vode, ak je to možné rybu nevyťahujte z vody vôbec na breh.

- výbor MsO SRZ Trnava vyzýva rybárov aby fotenie s rybami obmedzili úplne (!), akýkoľvek časový úsek mimo vody v horúčavách môže rybám spôsobiť výrazné poranenia kože, či kyslíkový deficit, ktorý môže aj po určitom čase viesť k úhynu.

-  výbor MsO SRZ Trnava vyzýva rybárov aby svoje úlovky podoberali v hlbšej vode s cieľom ponechania úlovku čo najviac vo vode. Vyzývame všetkých rybárov aby pre rýchle a bezpečné podobranie úlovku vkročili do vody napríklad s použitím rybárskych čižiem.

- samozrejmosťou musí byť podoberať rybu s vlhkým predmočeným podberákom a pri použití podložky pod ryby nezabudnite túto podložku dostatočne navlhčiť čerstvou vodou a pokiaľ je to možné, tak ju umiestniť do tienistého miesta.

- výbor MsO SRZ Trnava vyzýva rybárov aby úlovené a privlastnené ryby umiestnili v sieťkach do hlbšej vody aby nedochádzalo k trápeniu úlovku vplyvom prehriatej teplej vody v blízkosti brehu.

IMG_3506

IMG_3770