Každoročne MsO SRZ Trnava prijíma obmedzený počet nových členov, ktorí majú záujem stať sa rybármi. Pre členstvo v rybárskom zväze musí každý podľa stanov SRZ absolvovať školenie a následné skúšky z oblasti rybárskeho práva, rybárskych pravidiel, základných rybárskych techník a predovšetkým základných druhov rýb a starostlivosti o nich. Nasledujúce riadky sú určené pre tých, ktorí si v lehote do konca februára podali žiadosti o vstup do našej organizácie, zároveň im v nasledujúcich dňoch prídu informácie aj poštou na adresy, ktoré uviedli v prihláškach.

Ako teda postupovať k úspešnému vstupu do Slovenského rybárskeho zväzu?

1)     V prvom rade musíte absolvovať školenie nových členov, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, Priemyselná 4 /medzi Vajslovou a Nitrianskou/ dňa 03.04.2022 o 9.00 h. /nedeľa/

Predpokladané ukončenie je o 12.00 h. Na školení sa uskutočnia prednášky o zákone, pravidlách a technikách rybolovu, taktiež obdržíte učebné texty a ďalšie pokyny na úspešné vykonanie skúšok.

V prípade, že sa školenia nemôžete zúčastniť, tak školiace videá nájdete na youtube.com – kanál „MsO SRZ Trnava“ v zozname „Školenia pre úspešné absolvovanie rybárskych skúšok“.

2)     Kompletné školiace materiály taktiež nájdete na stránke srztrnava.sk v sekcii „Prihlášky a podklady k testom“. V tejto sekcii nájdete kompletné študijné materiály, ktoré si môžete stiahnuť priamo do Vášho počítača. Z týchto materiálov bude pozostávať aj test na skúškach.

3)     Po absolvovaní školenia a naštudovaní si materiálov sa uskutočnia skúšky v dňoch 25.4. a 26.04.2022 od 16.00h. do 17.30h. v zasadačke Domu poľovníkov a rybárov, Vajanského 23, Trnava. (v týchto dvoch termínoch môžete prísť priebežne kedykoľvek).  Skúšky pozostávajú z vyplnenia testu s výborom z troch odpovedí na vybrané otázky. Vyplnenie testu trvá približne 15 minút.

Pri prezentácii na skúšku odovzdáte učebné texty, ktoré sme Vám zapožičali na školení.

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností nás neváhajte kontaktovať na srztrnava@srztrnava.sk.

Ďalší postup pre vstup do MsO SRZ v Trnave

  • Po úspešnom absolvovaní testu si každý sám musíte požiadať ktorýkoľvek obecný alebo mestský úrad (vo vašom mieste bydliska) o vydanie Rybárskeho lístka – jedná sa o akúsi daň štátu za možnosť rybolovu. Za vydanie Rybárskeho lístka jednoročného je pre dospelého a mládež od 15 rokov poplatok 7,00 €. Za vydanie Rybárskeho lístka trojročného je pre dospelého a mládež od 15 rokov poplatok 17,00 €. Rybársky lístok pre deti do 15 rokov zaobstará zákonný zástupca dieťaťa pričom jeho vydanie je zdarma, ale aj tak ho treba mať fyzicky vystavený.
  • Druhou podmienkou pre vstup do SRZ je úhrada členského príspevku a zakúpenie povolenia na rybolov. Členský príspevok, povolenie na rybolov ako aj ostatné platby uhradíte v kancelárii MsO SRZ v Trnave na Vajanského 23, prineste si však so sebou okrem rybárskeho lístka aj jednu fotografiu v štandardnej veľkosti – nutné pre vystavenie preukazu rybára.
  • Okrem členského príspevku a povolenia na rybolov sa pri vstupe do SRZ platí aj „zápisné“. Celkový rozpis platieb nájdete na srztrnava.sk v sekcii „Povolenky“. Taktiež máte možnosť si zakúpiť dva druhy kaprových povolení na rybolov:

-        Miestne povolenie na rybolov – platí pre revíry MsO SRZ Trnava – rozpis nájdete na srztrnava.sk v sekcii „Revíry MsO“

-        Zväzové povolenie na rybolov – sem patria celoslovenské revíry ako napríklad veľké rieky Váh, Dunaj, Ipeľ, veľké vodné nádrže ako napríklad VN Sĺňava, VN Kráľová, VN Orava, VN Liptovská Mara a ďalšie. Celkový rozpis celozväzových revírov dostanete pri kúpe tohto druhu povolenia.

  • Povolenia sa vydávajú v pracovných dňoch (okrem štvrtka) od 7.30h. – 12.00h. a 13:00h. – 14:30h. do 30.06.2022 alebo si povolenie môžete zakúpiť aj online na stránke srztrnava.sk.