www.srztrnava.sk

Stránky SRZ MsO Trnava

Prezeranie článkov publikovaných Peter

Zákaz lovu a privlastnenia si vysadených druhov rýb  – KAPOR RYBNIČNÝ
******
na VN CÍFER od 23.10.2019 do 14.11.2019 vrátane
na VN Suchá nad Parnou od 24.10.2019 do 15.11.2019 vrátane
Podľa §18 ods. 9 vyhlášky 381/2018

*****

Vyber_kapor_cifer01 čítajte ďalej…

Ľadový kapor

Detské rybárske preteky podľa pravidiel LRU CIPS v dvoch kategóriách: do 12. rokov a od 12-15 rokov.

ladovy_kapor_2019_3Poriadateľ týmto pretekom chce propagovať lov rýb udicou na plávan medzi mladými rybármi a zvýšiť záujem o športový rybolov! čítajte ďalej…

V nedeľu 13.10.2019 sa konala Mimoriadna členská schôdza, ktorej hlavným bodom bola voľba delegátov na Mimoriadny Snem SRZ, ktorý sa bude konať 23.11.2019 v Žiline. Schôdze sa zúčastnilo 80 členov našej organizácie, ktorým veľmi pekne ďakujem za účasť a podporu našej práce. Našu organizáciu budú reprezentovať Tomáš Dobrovodský a Pavol Trokan.
Výsledky hlasovania nájdete na obrázku.

snem čítajte ďalej…

Na rozšírenie rybárskych zážitkov  bolo do vôd VN Cífer vysadených 500 kg pstruha dúhového.  ///400 kg pstruh 30-35 cm + 100 kg pstruh výber nad 1 kg/// Na krátke obdobie bude chránený a potom prajeme všetkým našim rybárom veľa úspechov pri love tejto po dlhom čase vysadenej ryby!

zakaz_pstruhRybársky hospodár MsO SRZ Trnava

Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia v Trnave

Pozvánka

V Slovenskom rybárskom zväze došlo v predchádzajúcom období k mimoriadne turbulentným okolnostiam, ktoré viedli až do zvolania Mimoriadneho XIII. Snemu SRZ, ktorý sa bude konať 23.11.2019 v Žiline. Vzhľadom na tieto skutočnosti, je nevyhnutné zvoliť dvoch delegátov, ktorí budú reprezentovať našu organizáciu na tomto sneme. Keďže delegátov môže zvoliť len členská schôdza, tak výbor mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trnave Vás pozýva na Mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční

dňa 13.10.2019 o 15.00 hod. / v nedeľu /

v aule Pedagogickej fakulty Trnavskej Univerzity na Priemyselnej ulici č.4 v Trnave

s programom: čítajte ďalej…

plagat_winter_19 čítajte ďalej…

KAMENÁČ CUP 2019

Žiadne komentáre

28.7.2019 Uskutočnil KLUB LRU Trnava v spolupráci s DRK pri MsO SRZ Trnava detské rybárske preteky Kamenáč cup 2019 na popularizáciu lovu rýb na plávanú a zároveň propagácii spôsobu lovu chyť a pusť. Revír 2-2050-1 kaprový úsek riečky Parná je na tento spôsob lovu veľmi vhodný nielen svojou bohatou osádkou rýb, ale aj pomalým tokom a dostatočnou hĺbkou vody.

Na pretek sa prihlásilo 10 detských pretekárov nielen z Trnavy ale aj so susedných organizácií.  Tešíme sa každej mladej rybárskej duši, ktorá je ochotná stráviť pri tejto disciplíne svoj voľný čas. Čas však potrebujú aj rodičia, aby každé dieťa malo svoj osobný dozor, hlavne kvôli bezpečnému pobytu pri vode. čítajte ďalej…

30.7.2019 sa uskutočnilo zarybnenie pstruhom potočným v našich pstruhových potokoch. Blava - jedna jej časť bola po búrke hodne zakalená, ale ostatné toky boli v poriadku. 2500 ks malých potočákov a 100 kg vo veľkostiach od 23 do 30 cm rozniesli ochotní brigádnici po celom úseku potoka. Slovryb  a.s. sa tento krát s objednávkou pstruha od nás veľmi poponáhľal – tiež sa borí s nedostatkom vody. V ostatných rokoch sme zarybňovali september – október – november!  Možno sa rýchlejšie udomácnia a na budúcu sezónu sa prejavia vo vašich úlovkoch. čítajte ďalej…

Naši rybári si začali viacej všímať a hlavne vnímať kvalitu vody. Priehrady si žijú svojím životom, ale výpuste s týchto priehrad zásobujú Trnávku a Parnú vodou.  V súčasnom období sa vodou šetrí a prietoky na tokoch sú len na úrovni minimálneho biologického prietoku. Tým, že majú minimálny prietok sú citlivé aj na drobné znečistenia. Obsah kyslíku je na najnižších úrovniach a stačí aby sa dostala do takejto vody látka, ktorá ešte tomuto poklesu napomôže a je tu problém pre rybiu osádku. čítajte ďalej…

KAMENÁČ CUP 2019

Kamenac_cup19Pretek detí do 15 rokov v love rýb udicou na plávanú podľa pravidiel CIPS

Poriadateľ týmto pretekom chce propagovať lov rýb udicou na plávanú medzi mladými rybármi a zvýšiť záujem o športový rybolov! čítajte ďalej…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2019 www.srztrnava.sk Design by SRS Solutions