www.srztrnava.sk

Stránky SRZ MsO Trnava

Prezeranie článkov v Nezaradené

LOGO_SRZ

Vážení členovia našej organizácie,
dovoľte mi zhodnotiť priebeh Výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala 11.2.2018. Schôdze sa celkovo zúčastnilo 245 dospelých členov, čo je bohužiaľ žalostne málo vzhľadom na dôležitosť schôdze, kde sa volilo vedenie našej organizácie. Do výboru celkovo kandidovalo 23 členov, ktorí sa volili verejnou voľbou – hlasovaním. Do výboru bolo zvolených 21 členov, ktorých vidíte v obrázku. Bezprostredne po voľbe sa zišli novozvolení členovia výboru vo vestibule, pričom si za predsedu zvolili PaedDr. Vladimíra Čerešňáka, za podpredsedu Ing. Ladislava Glindu a za tajomníka Mgr. Tomáša Dobrovodského. V obdobnom zložení štatutárov pracoval výbor aj v predchádzajúcom období. čítajte ďalej…

25.1.2018 – obed. Perfektné slniečko a pohodová teplota +5°C. Ideál počasie pre tých, čo sa nechcú váľať pred televízorom na gauči a práca nehrá u nich už hlavnú úlohu! Revír 2-2050-1 Parná bol cez zimu okupovaný hlavne plavcami v oranžových čapičkách. Každý stupeň smerom do plusu im nerobí moc dobre – no rybári ožívajú ako kosťáci keď ich vyberú z chladničky! čítajte ďalej…

Oznamujeme týmto, že výbor MsO SRZ Trnava na svojom zasadnutí rozhodol, že pre rok 2018 sa nebudú predávať miestne povolenky na vody kaprové členom iných organizácií / do odvolania!/

Možnosť lovu na našich revíroch  je zakúpenie hosťovacieho povolenia pre vybraný lovný revír.

Výbor MsO SRZ Trnava

Homo habilis – človek zručný – 1 diel

Nedá mi, aby som teraz na konci roka nenapísal zopár riadkov o Homo habilis – človekovi zručnom. Za celé volebné obdobie nielen zvolený výbor našej organizácie, hospodári na jednotlivých nádržiach ale aj množstvo rybárov, sponzorov a ochotných ľudí venovalo na skvalitnenie našich rybárskych revírov technickú pomoc, množstvo energie, voľného času i nemalé finančné prostriedky. Súčasná obnova nášho domu rybárov je len priamo viditeľný vrchol ľadovca. Ostatná hlavná činnosť je spojená so zabezpečením ekonomického chodu organizácie, kvalitných násad, ochrane revírov i skultúrneniu miesta lovu – jeho udržaniu v čistote! čítajte ďalej…

Koniec roka 2017 sa pomaly blíži a už od 2.januára 2018 bude spustený predaj povolení na lov rýb pre rok 2018. Pri kúpe povolenia na rybolov už tradične dostane každý rybár aj informačný spravodaj, ktorého súčasťou je aj pozvánka na členskú schôdzu. V roku 2018 nás čaká konanie výročnej členskej schôdze, na ktorej sa budú voliť noví členovia výboru, členovia kontrolnej komisie a delegáti na Snem SRZ. Pokiaľ máte záujem kandidovať za člena výboru či kontrolnej komisie aj vy, tak v nasledujúcich riadkoch vám predstavíme návod ako na to. čítajte ďalej…

Vážené rybárky a rybári,
je viac ako nutné aby som sa zo svojej pozície vyjadril k pripravovanému
novému zákonu o rybárstve. Najprv treba začať od začiatku. Nutnú zmenu
zákona, ktorá by obsahovala vyriešenie sporných paragrafov súčasného
zákona sme tak, ako kolegovia z takmer celého Slovenska avizovali už
niekoľko rokov. Bolo veľmi potešujúce, že súčasné vedenie Rady SRZ v
Žiline po svojom nástupe spustilo proces pripomienkovania starého
zákona, do ktorého sa mohli pripojiť všetky organizácie Slovenského
rybárskeho zväzu. Samozrejme naša organizácia patrila medzi
najaktívnejšie a do Žiliny sme zaslali komplexný návrh nového zákona s
desiatkami pripomienok a zmien. čítajte ďalej…

Informácie o aktuálnej problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a o krokoch, ktoré sme k dnešnému dňu podnikli

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a o krokoch, ktoré sme k dnešnému dňu podnikli. čítajte ďalej…

Rybársky hospodár a predseda MsO SRZ Trnava Vladimír Čerešňák sa 13.6.2017 zúčastnili jednania s riaditeľom SVP Ing. Miroslavom Spálom o prehodnotení vypúšťania klapky splavu v Kamennom mlyne na revíry 2-2050-1.

Jednaniu predchádzala písomná žiadosť zo strany MsO SRZ Trnava: čítajte ďalej…

Dňa 29.5.2017 sa tajomník našej organizácie Tomáš Dobrovodský spolu s
hospodárom Petrom Ardanom zúčastnili na pracovnom stretnutí, ktoré
zorganizoval Okresný úrad v Trnave odbor životného prostredia na podnet
Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. odštepný závod Šaľa. čítajte ďalej…

rozhodcovia01

V zasadačke domu rybárov a poľovníkov sa uskutočnilo školenie rozhodcov pre potreby organizovania súťaží poriadaných pod hlavičkou SRZ. Školenie viedla vedúca Komisie rozhodcov pani Hupková z Nitry. čítajte ďalej…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2018 www.srztrnava.sk Design by SRS Solutions