www.srztrnava.sk

Stránky SRZ MsO Trnava

Prezeranie článkov v Členská schôdza

LOGO_SRZ

Vážení členovia našej organizácie,
dovoľte mi zhodnotiť priebeh Výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala 11.2.2018. Schôdze sa celkovo zúčastnilo 245 dospelých členov, čo je bohužiaľ žalostne málo vzhľadom na dôležitosť schôdze, kde sa volilo vedenie našej organizácie. Do výboru celkovo kandidovalo 23 členov, ktorí sa volili verejnou voľbou – hlasovaním. Do výboru bolo zvolených 21 členov, ktorých vidíte v obrázku. Bezprostredne po voľbe sa zišli novozvolení členovia výboru vo vestibule, pričom si za predsedu zvolili PaedDr. Vladimíra Čerešňáka, za podpredsedu Ing. Ladislava Glindu a za tajomníka Mgr. Tomáša Dobrovodského. V obdobnom zložení štatutárov pracoval výbor aj v predchádzajúcom období. čítajte ďalej…

Koniec roka 2017 sa pomaly blíži a už od 2.januára 2018 bude spustený predaj povolení na lov rýb pre rok 2018. Pri kúpe povolenia na rybolov už tradične dostane každý rybár aj informačný spravodaj, ktorého súčasťou je aj pozvánka na členskú schôdzu. V roku 2018 nás čaká konanie výročnej členskej schôdze, na ktorej sa budú voliť noví členovia výboru, členovia kontrolnej komisie a delegáti na Snem SRZ. Pokiaľ máte záujem kandidovať za člena výboru či kontrolnej komisie aj vy, tak v nasledujúcich riadkoch vám predstavíme návod ako na to. čítajte ďalej…

Správa o činnosti výboru MsO SRZ v Trnave za rok 2015.

Vážení športoví rybári, dámy a páni, vážení hostia,

dnes sme sa stretli, aby sme zhodnotili našu prácu za minulý rok. S poverenia výboru predkladám túto správu, ktorá zhodnotí výsledky hospodárenia, výkonu rybárskeho práva, chovu rýb, zarybňovania a športovej činnosti našej organizácie za uplynulé obdobie.
Počas roka prišlo vo výbore k dvom zmenám. V apríli nahradil Mária Horníka Braňo Podhorský, ktorý pre pracovné zaťaženie výbor opustil. Na jeho miesto nastúpil ďalší náhradník Braňo Hujsi. čítajte ďalej…

Správa o pláne úloh na rok 2016
Vážené rybárky, vážení rybári,

dovoľte mi podeliť sa s vami s plánom úloh práce, ktorý stojí pred výborom našej organizácie nie len v roku 2016, ale i v horizonte najbližších dvoch či troch rokov. Podrobný rozpis nájdete na nástenke či v prezentácii, ale v tejto správe sa budem venovať len niektorým vybraným bodom. čítajte ďalej…

Správa o činnosti pretekárskych družstiev reprezentujúcich MsO SRZ Trnava za rok 2015.

Našu organizáciu v športovom rybolove reprezentovalo v postupových súťažiach 5 družstiev:
dve družstvá v divízii LRU- mucha, jedno v divízii LRU prívlač,         jedno v 2. lige prívlač a jedno v 2. lige v LRU plávaná.
čítajte ďalej…

Slovenský rybársky zväz – MsO TRNAVA
SPRÁVA  KK ZA ROK 2015

Vážení  rybári, rybárky,vážení hostia,

moji predchodcovia  vám predniesli svoje príspevky za jednotlivé oblasti činnosti našej MsO . Vypočuli ste si  Správu  o činnosti výboru za  rok 2015,  vyhodnotenie  Rozpočtu za rok 2015, Návrh rozpočtu na rok 2016 a Plán hlavných úloh na rok 2016.  Dovoľte, aby som vám predniesol  Správu  kontrolnej komisie za uplynulý rok, ako aj stanovisko  kontrolnej  komisie k predloženým dokumentom výboru. čítajte ďalej…

Uznesenie z členskej schôdze mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trnave konanej dňa 14.2.2016

I. Členská schôdza berie na vedomie
1. Správu mandátovej komisie o účasti na dnešnej členskej schôdzi.
2. Stanovisko kontrolnej komisie k vyhodnoteniu rozpočtu MsO SRZ za rok 2015
3. Stanovisko kontrolnej komisie k rozpočtu MsO SRZ na rok 2016
čítajte ďalej…

Zápisnica z rokovania členskej schôdze
MsO SRZ v Trnave konanej dňa 14.2.2016

K bodu 1.
Členská schôdza sa konala v Aule MTF TU Trnava, Paulínska ulica v Trnave. Rokovanie o 09.03 h z poverenia výboru MsO SRZ otvoril p. Ing. Ladislav Glinda – podpredseda výboru MsO SRZ v Trnave. čítajte ďalej…

Slovenský rybársky zväz – MsO TRNAVA
SPRÁVA  KK ZA ROK 2014

Vážení  rybári, vážení hostia,
čítajte ďalej…

Správa mandátovej komisie o účasti na členskej schôdzi

MsO SRZ v Trnave konanej dňa 15.2.2015 v Trnave čítajte ďalej…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2018 www.srztrnava.sk Design by SRS Solutions