www.srztrnava.sk

Stránky SRZ MsO Trnava

Prezeranie článkov publikovaných Február, 2012

Rada SRZ informovala základné organizácie o tom, že sa pripravuje novelizácia Vyhlášky 185/2006 Z.z., ktorá je vykonávacím predpisom k zákonu o rybárstve 139/2002 Z.z.. Všetky návrhy, na zmenu vyhlášky ktoré základné organizácie predložia Rade SRZ musia byť prerokované na členských schôdzach v roku 2012 inak na ne nebude brať zreteľ. Výbor MsO SRZ v Trnave sa zaoberal návrhmi, ktoré predložili členia a funkcionári. Časť predložených návrhov akceptoval a predkladá ich členskej schôdzi so svojou podporou. Časť návrhov sa rozhodol nepredložiť na rokovanie dnešnej schôdze. Neakceptované návrhy majú však možnosť navrhovatelia predložiť dnes priamo na členskej schôdzi.

Dovoľte mi preto, aby som Vám predložil návrhy výboru na zmenu Vyhlášky, aj so zdôvodnením. Sú nasledovné: čítajte ďalej…

Kapitola II.

4. – Otázka – „Aké technické doplnky potrebujeme?“  V tejto časti prípravy, keď sa už máme vybraný konkrétny druh komerčného krmiva a rozhodneme sa jeho príprave venovať patričnú pozornosť, nezaobídeme sa bez poriadneho vedra a sita na pretlačenie krmiva.

čítajte ďalej…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2019 www.srztrnava.sk Design by SRS Solutions