Tabuľky úlovkov našich rybárov za minulý rok, ktoré sčítacia komisia vyhotovila z odovzdaných prehľadov o úlovkoch: čítajte ďalej…