www.srztrnava.sk

Stránky SRZ MsO Trnava

Prezeranie článkov publikovaných Marec, 2015

V nedeľu 29.3.2015 prebehlo školenie nových členov, ktorí následne absolvujú skúšky a budú tak môcť vstúpiť medzi nás rybárov MsO SRZ Trnava. Počas trojhodinového školenia bol budúcim rybárom predstavený zákon o rybárstve, vyhláška, niečo o SRZ a jeho fungovaní, rôzne rybolovné techniky a taktiež aj najbežnejšie ryby žijúce v našich podmienkach. čítajte ďalej…

Školenia sa zúčastnilo vyše 30 rozhodcov , z toho cca 1/3 nových, začínajúcich. Školenie viedol p. Milan Seleši – vedúci  komisie  rozhodcov pri OŠČ . Školenia sa zúčastnili aj ďalší členovia komisie rozhodcov – Peter Rímeš, Milan Bajzík a Pavol Kubiš. čítajte ďalej…

Slovenský rybársky zväz – MsO TRNAVA
SPRÁVA  KK ZA ROK 2014

Vážení  rybári, vážení hostia,
čítajte ďalej…

Správa mandátovej komisie o účasti na členskej schôdzi

MsO SRZ v Trnave konanej dňa 15.2.2015 v Trnave čítajte ďalej…

Uznesenie z výročnej členskej schôdze mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trnave konanej dňa 15.2.2015

I. Členská schôdza berie na vedomie čítajte ďalej…

Správa o činnosti pretekárskych družstiev súťažiacich pod hlavičkou MsO SRZ Trnava za rok 2014 čítajte ďalej…

Správa o pláne úloh na rok 2015
Vážené rybárky, vážení rybári,

dovoľte mi podeliť sa s vami s plánom úloh práce, ktorý stojí pred výborom našej organizácie nie len v roku 2015 ale v horizonte najbližších dvoch či troch rokov. Podrobný rozpis nájdete na nástenke, ale v tejto správe sa budem venovať len niektorým vybraným bodom. čítajte ďalej…

Správa o činnosti výboru MsO SRZ v Trnave za rok 2013, volebné obdobie 2010 až 2014 a pláne hlavných úloh na rok 2014 čítajte ďalej…

Ocenení na výročnej členskej schôdzi čítajte ďalej…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2018 www.srztrnava.sk Design by SRS Solutions