www.srztrnava.sk

Stránky SRZ MsO Trnava

Prezeranie článkov publikovaných Apríl, 2018

plagat_gulasovky18

Tak ako po iné roky, aj pred otvorením hlavnej rybárskej sezóny 2018 sa uskutočnia tradičné rybárske preteky. Preto srdečna každého rybára pozývame zažiť adrenalín pri súťaži a to nasledovne: čítajte ďalej…

Trn_pohar18Klub LRU Trnava v spolupráci s MsO SRZ Trnava

Vás pozýva na

TRNAVSKÝ  POHÁR

Celoslovenský preteky dvojčlenných družstiev v LRU plávaná podľa pravidiel CIPS

a zároveň samostatné preteky jednotlivcov v kategórii U15

na vodnej nádrži BUKOVÁ

6.5.2018  /nedeľa/

čítajte ďalej…

Uznesenie z členskej schôdze mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trnave konanej dňa 11.2.2018

I. Členská schôdza berie na vedomie

1. Správu mandátovej komisie o účasti na dnešnej členskej schôdzi.

2. Stanovisko kontrolnej komisie k vyhodnoteniu rozpočtu MsO SRZ za rok 2017.

3. Stanovisko kontrolnej komisie k rozpočtu MsO SRZ na rok 2018.

čítajte ďalej…

Zápisnica z rokovania členskej schôdze MsO SRZ v Trnave konanej dňa 11.2.2018

K bodu 1.

Členská schôdza sa konala v Aule MTF TU Trnava, Ulica Jána Bottu v Trnave. Rokovanie o 09.10 h z poverenia výboru MsO SRZ otvoril p. Ing. Ladislav Glinda – podpredseda výboru MsO SRZ v Trnave.

Vysvetlil posunutý začiatok schôdze o 30 minút z dôvodu neprítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov MsO. Podľa § 14 ods. 3.3. Stanov SRZ ak v čase zvolania členskej schôdze nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov, výbor musí vyčkať 30 minút a prítomným členom dá hlasovaním schváliť či sa členská schôdza má konať. Na platnosť konania schôdze je potrebný súhlas dvoch tretín prítomných členov. čítajte ďalej…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2018 www.srztrnava.sk Design by SRS Solutions