Na základe mnohých rokovaní so zástupcami SVP š.p., okresného úradu a spoločnosťou Tate and Lyle Boleráz, bol stanovený definitívny termín
výlovu VN Boleráz na 16.-17.10.2018 (utorok-streda) pričom všetky prípravné práce začnú už niekoľko dní vopred. Ak sa počas výlovu
vyskytnú nepredvídateľné situácie či komplikácie tak výlov sa predĺži o nevyhnutne potrebný čas. čítajte ďalej…