www.srztrnava.sk

Stránky SRZ MsO Trnava

Prezeranie článkov publikovaných September, 2019

Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia v Trnave

Pozvánka

V Slovenskom rybárskom zväze došlo v predchádzajúcom období k mimoriadne turbulentným okolnostiam, ktoré viedli až do zvolania Mimoriadneho XIII. Snemu SRZ, ktorý sa bude konať 23.11.2019 v Žiline. Vzhľadom na tieto skutočnosti, je nevyhnutné zvoliť dvoch delegátov, ktorí budú reprezentovať našu organizáciu na tomto sneme. Keďže delegátov môže zvoliť len členská schôdza, tak výbor mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trnave Vás pozýva na Mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční

dňa 13.10.2019 o 15.00 hod. / v nedeľu /

v aule Pedagogickej fakulty Trnavskej Univerzity na Priemyselnej ulici č.4 v Trnave

s programom: čítajte ďalej…

plagat_winter_19 čítajte ďalej…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2019 www.srztrnava.sk Design by SRS Solutions