8. Máj 2011
6:00to12:00

Predaj štartovných lístkov sa uskutoční v dňoch 7.5.2011 od 13.00 do 20.00 hod. a 8.5.2011 od 4.00 hod. do vypredania. Štartovné je 10 €.

Ako vložené preteky sa súčasne s pretekmi o Putovný pohár primátora uskutočnia preteky o ORBIS CUP. Hodnotí sa dĺžka všetkých ulovených kaprov a amurov dosahujúcich lovnú mieru. Loví sa spôsobom chyť a pusť. Udeľujú sa tri ceny. Hlavná cena je rybársky zájazd v cene 590 €. Pretekov sa môžu zúčastniť len pretekári, ktorí zároveň súťažia v pretekoch o Putovný pohár primátora mesta Trnava. Štartovné je 7 €. Predaj štartovných lístkov sa uskutoční v dňoch 7.5.2011 od 13.00 do 20.00 hod. a 8.5.2011 od 4.00 hod. do vypredania.