14. Máj 2011
6:00to12:00

Predaj štartovných lístkov sa uskutoční v dňoch 13.5.2011 od 13.00 hod do 20. 00 hod. a 14.5.2011 od 4.00 hod. do vypredania. Štartovné je 7 €.