Na_ryby_01

Trávia vaše deti príliš veľa času pred televízorom alebo počítačom? Nastal čas na zmenu! Pre začínajúcich mladých rybárov každá miestna rybárska organizácia na Slovensku organizuje rôzne rybárske krúžky. V nich majú deti vo veku od 7 do 18 rokov možnosť získať nielen zručnosti v rôznych technikách lovu rýb, ale aj vedomosti o našej faune a flóre.  Mladí rybári majú možnosť zúčastniť sa rôznych športových aktivít, súťaží a tráviť tak voľný čas v prírode.

Na_ryby_02Na Slovensku existuje veľa vôd, ktorých vlastníkom je súkromná osoba, ktorá povoľuje lov rýb na svojej vode podľa vlastných pravidiel a nepotrebujete na nej žiadny rybársky lístok! Nemusíte byť organizovaní v žiadnej miestnej organizácii. Zaplatíte si každú návštevu  a v prípade záujmu o úlovok si tento môžete odkúpiť za dohodnutú cenu! Tu však nie je možná žiadna krúžkové činnosť, alebo preteky!
„Rybolov na ostatných vodách a krúžkovú činnosť je možné realizovať len vtedy, ak sa stanete riadnym členom v Slovenskom rybárskom zväze!
Základné informácie o postupe ako získať členstvo v SLOVENSKOM RYBÁRSKOM ZVÄZE  – Miestnej rybárskej organizácii, povolenku na lov rýb i štátny rybársky lístok získate osobnou návštevou organizácie, ktorá sa nachádza najbližšie k vášmu bydlisku. Zodpovedné osoby vám radi všetko potrebné vysvetlia. Členstvo v SRZ vám umožní navštevovať všetky rybárske revíry, ktoré užíva miestna organizácia a v čase letných školských prázdnin môžete loviť ryby po celom Slovensku v sprievode dospelého rybára, ktorý vám robí dozor a má na danú vodu platné povolenie.

Na_ryby_03•    Po vypísaní Prihlášky za člena Slovenského rybárskeho zväzu je dieťa písomne pozvané na úvodné školenie nových členov. (na presný deň – miesto – hodinu konania školenia)
•    Na školení je oboznámené zo základnými predpismi upravujúce podmienky rybolovu. Poznatkami z oblasti rybárstva, biológie rýb, práce rybárskej stráže atď… Tu dostane dieťa aj spracované učebné texty, ktoré pri skúške vráti. Dozvie sa aj termíny skúšok  prebiehajúcich formou testu.

Na_ryby_04•    Všetky deti nad 10 rokov vyplnia vedomostný test (deti do 10 rokov nemusia vyplňovať test!)
•    Po zvládnutí testu dostane dieťa Preukaz mladého rybára a môže si vybrať z dvoch druhov povolení na rybolov: *miestne   **celoslovenské
Získali ste touto cestou všetky potrebné doklady na praktický rybolov vo vašom okolí.
Takže HURÁ NA RYBY!!!

Na_ryby_05Zapojenie sa do činnosti rybárskych krúžkov a klubov umožní deťom rýchlejšie si osvojiť všetky potrebné praktické návyky. Získajú zručnosť pri zastavovaní jednotlivých typov udíc, plavákových montáží, prípadne viazania mušiek, naviazania nástrah. Miešanie rôznych druhov návnad, zdolávanie a zaobchádzanie s úlovkom …

Na_ryby_06Najviac detí však dokáže zaujať lov rýb pomocou plaváka. Lov rýb pomocou plaváka umožňuje lov takmer po celý rok – pokiaľ je voda rozmrznutá a to na stojatých i na tečúcich vodách. Na dosiahnutie úlovku stačí veľmi jednoduché náradie. Dodržanie základných rád pri love vedúcim krúžku a lov plotíc, karasov, pleskáčov sa stáva zábavou. Na každom spoločnom love vedúci krúžku postupne vysvetľujú a prakticky predvedú lov na krátky i dlhý bič, prút s očkami alebo tým najúspešnejším prútom pre plavačku – lov deličkou o dĺžke 8 – 10 metrov. Množstvo ulovených rýb je odmenou za snahu a vytrvalosť.

Na_ryby_07Tie deti, ktoré nájdu v rybárčení svoje trvalé nadšenie a chuť neustále sa zlepšovať, môžu sa zapojiť do závodného rybolovu. Je vytvorená Celoslovenská súťaž U-čiek v LRU Plávaná podľa medzinárodných pravidiel CIPS. Tí najlepší sa stávajú reprezentanti a môžu ísť pod vedením štátneho trénera na Majstrovstvá sveta! Kategórie sú do 14. rokov, do 18. a do 23. rokov. Propozície a prihlášky do tejto súťaže sú na www.srzrada.sk
Ak sa nájde v jednom krúžku viacej stabilne dobrých a nadšených plavačkárov ( muškárov, prívlačiarov ) s aktívnym vedúcim, môžu sa zapojiť ako družstvo do postupových súťaží podobne, ako napríklad vo futbale. Začnú v Divízii a potom postupujú do 2. Ligy – a do 1. Ligy našej najvyššej Celoslovenskej postupovej súťaži. Propozície, prihlášky do týchto súťaží sú na www.srzrada.sk

Na_ryby_08Rybárske krúžky, ktoré majú dostatok členov a už majú nejaký ten rôčik spoločnej práce za sebou, sa môžu zapojiť do Okresnej, Krajskej alebo Celoslovenskej súťaže družstiev organizovanej Športovým odborom na Rade Žilina – ZLATÝ BLYSKÁČ. Táto súťaž má dlhoročnú tradíciu. Je to kombinácia lovu rýb na plávanú, rybolovnej techniky a vedomostnej súťaže. Podrobnosti a propozície tejto súťaže získate na stránke www.srzrada.sk

Na_ryby_09Lov rýb na umelú mušku má taktiež svoje čaro. Krúžkov zameraných na tento spôsob lovu je veľmi málo a sú väčšinou v severných častiach našej krajiny, ktorá má viacej pstruhových a lososových vôd ako dolu na južnom Slovensku

Na_ryby_10V lete pripravujeme pre deti rybárske víkendy, detské preteky na otvorenie sezóny, tematické akcie i hosťovania na akciách usporiadaných susednými organizáciami.

Na_ryby_11Rybolov ponúka všetko čo si dieťa môže priať. Poznávanie nových kamarátov, dobrodružstvo, odpočinok, nezabudnuteľné zážitky pri love, súťažení i neskonalej z radosti z pekného úlovku!

Doprajte svojim deťom možnosť tráviť voľný čas zmysluplne a v prírode!

********

Použitý obrazový a textový materiál zameraný na propagáciu rybolovu pre deti bol prevzatý a upravený na Slovenskú verziu s láskavým súhlasom autora kresieb pána Martina Hrona a Českým rybárskym zväzom v zastúpení pánom Ing. Branislavom Ličkom.

CRS_logo
Pôvodnú verziu môžete nájsť na www.rybsvaz.cz


Texty voľne preložil a obrázky upravil na Slovenské podmienky:  Peter Ardan

Poznámka: text neprešiel jazykovou úpravou