Po jarnom rozsadení komory bolo na RH Krupá zorganizované 6 brigád  pri priemernej účasti 10 brigádnikov na brigádu.

***FOTOREPORTÁŽ  Z REALIZOVANÝCH PRÁC***

lovisko1

lovisko R-6

zalievanie tvárnic1

zalievanie tvárnic

príprava na deku

šalovanie

armovanie1

armovanie

betonáž deky

úprava1

úprava

R-6 hotovo

náhon1

náhon

schody R-6

schody1 R-7

* boli opravené aj schody na rybníku č. 7.

V ďaľších prácach na údržbe lovísk rybníkov sa bude pokračovať podľa potreby!

Pavol Trokan