VN Buková sa nachádza v prekrásnom prostredí pohoria Malých Karpát a preto je navštevovaná nielen množstvom rybárov ale aj stovkami turistov a rekreantov.

bukova_3

Nádherná príroda však so sebou prináša aj určité povinnosti a obmedzenia, ktoré je potrebné dodržiavať. Podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny patrí územie tejto vodnej nádrže do druhého stupňa ochrany. Čo to ale znamená pre nás rybárov? Pre výkon rybárskeho práva je to značná prekážka. V tomto smere je zákon o ochrane prírody nekompromisný. Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel! Hovoríte si, že doteraz to nikomu nevadilo a teraz sa nikto nedostane ani k vode? Máte pravdu! bukova_2Doteraz mali  pracovníci Okresného úradu, odbor ochrany životného prostredia inú prácu a preto neriešili prístup k brehom VN Buková. Situácia sa však zmenila akonáhle obdržali podnet, ktorým sa v rámci svojich kompetencií museli začať zaoberať. Kto podal tento podnet? Čuduj sa svetu, podnet na životné prostredie podal rybár, teda jeden z nás!
Akoby to nestačilo, k správnemu konaniu okresného úradu sa pripojil aj list z 8.7.2014 od Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), povodia Dunaja pracovisko Malacky – ako správca daného toku, v ktorom vyzývajú MsO SRZ Trnava na bezodkladné odstránenie provizórnych mól (palety), odstránenie obytných karavanov a upozorňujú nás na zákaz vjazdu motorových vozidiel na účelovú komunikáciu vedúcu popri ľavom brehu vodnej nádrže v smere toku.
V tomto smere musím veľmi vyzdvihnúť konanie starostu obce Buková p. Hercega, ktorý ani na chvíľu nezaváhal a okamžite zvolal stretnutie zástupcov SVP povodia Dunaja, Okresného úradu odboru starostlivosti o životné prostredie, riaditeľa policajného zboru v Trstíne a zástupcami našej organizácie. V mene našej organizácie sa tohto stretnutia zúčastnil tajomník Tomáš Dobrovodský a vedúci rybárskej stráže Daniel Ostrožlík. Od začiatku stretnutia bola vidieť neochota zástupcov SVP ustúpiť zo svojich požiadaviek. Na druhej strane treba priznať, prečo by aj mali ustupovať! Vlastníkmi pozemkov sú práve oni. My, rybári sa nachádzame na cudzích pozemkoch, jazdíme tam svojimi autami, stanujeme na cudzích pozemkoch, nechávame smeti a špinu na cudzích pozemkoch. Takže je úplne pochopiteľný ich nesúhlas s našimi aktivitami.
Po niekoľkohodinovej búrlivej diskusii sa nám však podarilo dosiahnuť určitý kompromis. Okamžite po stretnutí sme podali na okresný úrad žiadosť o výnimku pre vjazd motorových vozidiel na účelovú komunikáciu vedúcu popri ľavom brehu vodnej nádrže, tak aby sme zabezpečili vjazd našich členov k vodnej nádrži. To i napriek tomu, že SVP požadovalo úplný zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel. Naša výhra! V bodoch stručne opíšem závery rokovania:
•    okamžité odstránenie karavanov z pobrežných pozemkov. Členovia rybárskej stráže budú upozorňovať majiteľov karavanov, aby tieto vozidlá okamžite odtiahli. Od polovice augusta budú prebiehať policajné kontroly a budú nasledovať tresty a postihy pre majiteľov karavanov.bukova_5
•    odstránenie provizórnych mól z brehov. Pri búrkach či vysokej vode, môže prísť k odplaveniu týchto mól a následne môžu upchať dnové výpuste hrádze. Tak môže prísť k havarijnej situácii a ohrozeniu životov obyvateľov.
•    MsO SRZ Trnava bude od roku 2015 vydávať vstupky svojim členom, ktoré im umožní beztrestný vstup na účelovú komunikáciu v blízkosti ľavého brehu. Iba autá s takýmto označením budú mať umožnený vstup na túto cestu bez sankcionovania zo strany polície.
•    parkovanie vozidiel bude možné iba v blízkosti cestnej komunikácie. Parkovanie vozidiel v bezprostrednej blízkosti vodnej nádrže bude riešiť polícia ako priestupok a bude to okamžite sankcionovať!

bukova_4
•    MsO SRZ Trnava sa bude finančne spolupodielať na odvoze smetí, ktoré vykonáva obec Buková vo forme kontajnera.
•    Policajný zbor v Trstíne bude pravidelne námatkovo vykonávať kontroly prítomnosti karavanov či parkovania vozidiel mimo blízkosti cestnej komunikácie.

Týmto článkom vyzývame všetkých našich členov na dodržiavanie a rešpektovanie týchto pravidiel! V opačnom prípade nám reálne hrozí zamedzenie prístupu motorovými vozidlami na cestu pri priehrade. To by znamenalo, že rybári si budú musieť svoje automobily nechať odparkované na príjazdovej ceste a prejsť peši až k vode. Osobne poviem, že to čo sa nám podarilo dosiahnuť je veľký úspech (aj keď sa to niekomu nemusí zdať), neprovokujme dotyčné úrady a radšej rešpektujme tieto pravidlá.

Kto vlastne môže za takúto situáciu?
Odpoveď je veľmi jednoduchá:  MY, RYBÁRI! Smeti, špina a devastácia prírody, ktorú často krát naši rybári spôsobia je neodpustiteľná! Naša organizácia patrí medzi tie najväčšie na Slovensku. Ani 50 členov rybárskej stráže nemôže byť vždy a všade. Je logické, že 50 ľudí nemôže ustrážiť 3350 rybárov. Preto je čas aby sme sa začali strážiť navzájom, jeden druhého. Všetci sme rybármi za jediným účelom: stráviť príjemný čas pri vode a zachytať si ryby do sýtosti. Nikoho z nás nebaví zbierať smeti po druhých. Nezatvárajme preto oči, keď vidíme ako ten druhý pácha priestupok, porušuje zákon či ničí náš spoločný majetok – prírodu. Bez vzájomnej kontroly sa nikdy nepohneme dopredu! Nezatvárajme oči! Práve naopak, buďme aktívny, upozorňujme jeden druhého, chráňme si prírodu, chráňme si ryby! Často počúvam ako jeden rybár ohovára toho druhého. Mojou otázkou vždy je: A čo si spravil? Najčastejšia odpoveď: Nič! A to je zbabelstvo! Ohovárať, byť svedkom priestupku či porušenia zákona a nič nespraviť, len sa prizerať, to je zbabelstvo. Naopak hrdinom v mojich očiach je každý, kto sa odhodlá konať. Kto sa odhodlá vytočiť číslo rybárskej stráže či polície. No hrdinom je hlavne ten, kto nemlčí, ale upozorní toho druhého. Ten, ktorý sa postaví zo svojej pohodlnej stoličky a podíte k druhému rybárovi a upozorní ho. Práve takýto ľudia si zaslúžia náš obdiv a práve z týchto ľudí si musíme brať vzor!

Mgr. Tomáš Dobrovodský
tajomník výboru MsO SRZ
v Trnave