LOGO_SRZ

Vážení členovia našej organizácie,
dovoľte mi zhodnotiť priebeh Výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala 11.2.2018. Schôdze sa celkovo zúčastnilo 245 dospelých členov, čo je bohužiaľ žalostne málo vzhľadom na dôležitosť schôdze, kde sa volilo vedenie našej organizácie. Do výboru celkovo kandidovalo 23 členov, ktorí sa volili verejnou voľbou – hlasovaním. Do výboru bolo zvolených 21 členov, ktorých vidíte v obrázku. Bezprostredne po voľbe sa zišli novozvolení členovia výboru vo vestibule, pričom si za predsedu zvolili PaedDr. Vladimíra Čerešňáka, za podpredsedu Ing. Ladislava Glindu a za tajomníka Mgr. Tomáša Dobrovodského. V obdobnom zložení štatutárov pracoval výbor aj v predchádzajúcom období.

vyborKKČlenská schôdza taktiež prejednala viaceré návrhy členov v diskusii pričom boli schválené nasledujúce uznesenia:
* vrátenie všetkých rýb na výlove VN Boleráz do ostatných našich priehrad (okrem nežiaducich nevýznamných rýb – plevelných)
* v prípade schválenia nového zákona o rybárstve od 1.1.2019 bude platiť  horná miera lovu kapra na 70cm (inak pôjde o odporúčací charakter)
* zverejňovať kŕmenie priehrad bezprostredne po návoze krmiva do priehrady
* zverejniť na členskej schôdzi rozsah a množstvo brigád zameraných na čistenie revírov.

Ďakujem veľmi pekne všetkým členom, ktorí obetovali svoj čas a zúčastnili sa schôdze a dali tak najavo, že im záleží na tom, čo sa v organizácii deje. Členom nového výboru prajem plno síl, energie a entuziazmu pri riešení rybárskej problematiky na zasadnutiach výboru.

S pozdravom

Tomáš Dobrovodský