Trn_pohar18Klub LRU Trnava v spolupráci s MsO SRZ Trnava

Vás pozýva na

TRNAVSKÝ  POHÁR

Celoslovenský preteky dvojčlenných družstiev v LRU plávaná podľa pravidiel CIPS

a zároveň samostatné preteky jednotlivcov v kategórii U15

na vodnej nádrži BUKOVÁ

6.5.2018  /nedeľa/

Ocenení víťaznými pohármi budú víťazi sektorov a prvé 3. dvojice s najmenším súčtom umiestnení. Pri rovnakom súčte umiestnení rozhoduje väčšia váha ulovených rýb!

V kategórii U 15 budú ocenení víťaznými pohármi prví traja jednotlivci.

Propozície:

Dátum konania preteov: 6.5.2018

Miesto konania: celoslovenský revír VN Buková č. 2-4570-1

Voda stojatá, s hĺbkou vody 150 – 300 cm, s bohatou osádkou rýb. Breh trávnatý, bez prekážok

Hlavné druhy lovených rýb: kapor 20 – 50 cm, plotica, piest, pleskáč, karas, belica

Množstvo návnady a nástrahy – podľa predpisov pre športovú činnosť /2,5 l živej, 20 litrov kŕmenia

Prezentácia družstva : 8.5.2018 od 7,00 do 7,40 hod

Vklad družstva: 20 €

Kategória U15 – súťaž jednotlivcov  – bez vkladu do preteku

Losovanie: 7,40-8,00

Presun na stanovištia a príprava pretekárov: 8,00-9,50

Kŕmenie: 9,50 – 10,00

Pretek: 10,00 – 14,00

Váženie: 14,00 – 14,30

Vyhlásenie výsledkov: 15,00

Pre kategóriu U15 platí všetko rovnako, len koniec lovu je o 13,00 hod. /-1 hodina/

Prihlasovanie družstiev telefonicky, e-mailom: maximálny počet 24 dvojíc – do 1.5.2018 do 24.00 hod.

Kontaktné osoby: Ardan 0903 404 655, ardan.peter@centrum.sk

Preteká sa za každého počasia a na vlastné nebezpečie!

Občerstvenie nie je organizátorom súťaže zabezpečené! Možnosť občerstviť sa je v bufetoch pri parkovisku.

***

Foto brehu na pretekárskom úseku:

TRAT_trn_po18Mapka príjazdu na VN Buková:

mapka_tr_poh18

Informácie o prihlásených pretekárov zverejníme na stránke a facebooku!

***

Prajeme všetkým účastníkom silné športové zážitky!

Organizátori pretekov