CARASIO CUP 2018

Pretek detí do 15 rokov v love rýb udicou na plávanú podľa pravidiel CIPS

DÁTUM KONANIA:  27.5.2018

  • Prezentácia od 9:00-09:15 hod. pri stavidle v Kamennom mlyne
  • Žrebovanie a presun na miesta 9:15-9:30
  • Kŕmenie 9:55-10:00
  • Preteky od 10:00 do 13:00 hod. /podľa počasia

MIESTO KONANIA:  revír MsO SRZ Trnava, Parná – revír 2-2050 – Kamenný mlyn

Caras_cup18_fin_2ORGANIZAČNÝ VÝBOR:  riaditeľ pretekov – Peter Ardan, hlavný rozhodca  – Peter Mišo

Použitie návnad a nástrah: max. 10 litrov krmiva vrátane hliny a partiklu, max. 0,5 litra živej nástrahy

Spôsob lovu: na plávanú

Hodnotenie: podľa pravidiel CIPS 1 gram = 1 bod.

Poradie určuje celková dosiahnutá váha úlovku!

TRAŤ:

  • Stojatá až mierne tečúca voda, hĺbka 1 – 3 metre
  • Breh trávnatý, dobre prístupný.
  • Z dôvodu obmedzenej kapacity trate je max. počet pretekárov stanovený na 25

VÝSKYT RÝB: kapor, karas, plotica, belica, jalec, ostriež, …

ŠTARTOVNÉ:   Štartovné sa neplatí

POVINNÁ VÝBAVA:  rybárske doklady,  vyberač háčikov, sieťka na ryby

PRIHLÁŠKY:  SMS, alebo telefonicky na 0903 404 655 do 25.5.2018

UPOZORNENIE

“Každé dieťa preteká v sprievode dospelej osoby a na vlastné nebezpečie!”