pleskac20178Suchovský pleskáč 2018 – 6.10.2018 / sobota /

*detské preteky v love pleskáča*

Pretek je zameraný na popularizáciu lovu spôsobom na plávanú u našich mladých rybárov

Súťaží sa v dvoch kategóriách:  do 12 a do 15 rokov.

*pre zadelenie do kategórií rozhoduje dátum narodenia ku dňu usporiadania pretekov.

* Hodnotený bude len úlovok pleskáča vysokého alebo piesta zelenkavého – 1 ks = 1 bod.

* miesto preteku – VN Suchá nad Parnou – vyhradený úsek na pravom brehu vodnej nádrže / pod strážnym domčekom /

* Množstvo povolenej návnady a nástrahy:

* Súťažiaci môže použiť  max. 10 litrov návnady rastlinného pôvodu a 0,5 litra kostných červov + nástrahy rastlinného pôvodu , kukurička…

*Patentka je zakázaná!

* Kŕmi sa 15 minút pred začatím lovu.

*Na lov môže byť použitý akýkoľvek prút zostrojený s plavákom a jedným háčikom.

Časový rozpis preteku:

Prezentácia: 08,45-09,00

9,30 spoločný nástup a losovanie

9,45 – 10,45 rozchod na stanovištia a príprava pretekára

10,45 – 11,00 kŕmenie

11,00 – 14,00 lov

14,30 – vyhodnotenie súťaže usporiadateľom

Usporiadatelia si vyhradzujú právo po každej hodine spočítanie úlovku pretekára.

Dôležité upozornenia:

  • V kategórii do 12 rokov je povolená pomoc rodiča pri zakrmovaní, šetrnom vypínaní, zostrojení, rozmotaní udice. Nahadzuje a loví dieťa samostatne!
  • V kategórii do 15 rokov lovia mladí rybári samostatne bez pomoci rodičov!
  • Povinná výbava – pean na vyberanie háčika, podberák a vhodná úlovková sieťka

Na bohatú účasť mladých rybárov sa tešia usporiadatelia pretekov