Ako sme vás už informovali v predchádzajúcich správach a informačnom spravodaji, tak na povel Slovenského vodohospodárskeho podniku nás čaká úplné vypustenie VN Boleráz a to v rámci pravidelnej kontroly hrádze, dnových výpustí a ostatných zariadení, ktoré by prípadne mohli ohroziť protipovodňovú ochranu obyvateľstva. I napriek našej obrovskej snahe zamedziť kompletnému vypusteniu tejto vodnej nádrže, sa všetky nevyhnutné kontroly a opravy musia uskutočniť pri kompletnom vypustení VN Boleráz tak, ako je to uvedené v manipulačnom poriadku tejto nádrže.

Samotné vypúšťanie sa uskutočňuje postupne od 01.09.2018 podľa stanoveného harmonogramu. V týchto dňoch rokujeme so všetkými kompetentnými orgánmi na miernych úpravách tohto harmonogramu vzhľadom na vysoké teploty a rýchle prehrievanie vody a ubúdanie kyslíku vo vode či nánosy blata, ktoré komplikujú predpokladanú rýchlosť ubúdania vodnej hladiny. Výbor zároveň ustanovil pracovnú skupinu, ktorá je poverená kompletnou prípravou výlovu VN Boleráz. Táto skupina sa zišla už niekoľkokrát aby prejednala všetky potrebné úkony na prípravu tejto veľkej udalosti. Predbežný termín výlovu VN Boleráz bol stanovený na termín 17.-20.10.2018, no vzhľadom na aktuálny mimoriadne nízky stav vody a stále pomerne vysoké teploty, tak výbor v nasledujúcich dňoch na svojom mimoriadnom zasadnutí prehodnotí danú situáciu a pravdepodobne príde k mimoriadnej zmene v termíne konania výlovu o čom vás ihneď budeme informovať.

Výlovom sa zaoberá špeciálna komisia, ktorú ustanovil výbor MsO SRZ Trnava na svojom júnovom zasadnutí. Komisia v rámci zabezpečenia bezproblémového a hladkého priebehu výlovu navrhla aby kompletný výlov zabezpečila externá firma, ktorá sa zaoberá výlovmi a má s nimi bohaté skúsenosti. Výbor MsO SRZ Trnava súhlasil s týmto návrhom a preto celý výlov VN Boleráz zabezpečí spoločnosť Agrofarma Budmerice s.r.o., ktorá je aj dodávateľom násad do našich revírov. Od tohto kroku si výbor sľubuje výraznú profesionalizáciu výlovu, rýchlu a bezpečnú manipuláciu s rybami a zároveň maximálnu transparentnosť  pri nakládke a odvoze rýb. Tento krok by mal mať pozitívny efekt aj čo sa týka výšky nákladov spojených s výlovom, nakoľko nebudeme musieť nakupovať sitá, laná či ďalšie nevyhnutné pomôcky potrebné pre výlov od čoho si sľubujeme ušetrenie finančných prostriedkov.

BOL_002

Pomôžte aj vy pri výlove

Pre skompletizovanie úloh nám chýba ešte získať dobrovoľníkov, ktorí budú ochotní ísť pomôcť pri výlove. Hlavnou pracovnou náplňou je prenos rýb k brakom, následne z bazénov na váhu a na nákladné autá. Na túto činnosť je potrebných 10 ľudí + 2 náhradníci denne na každý deň výlovu. Treba si uvedomiť, že sa jedná o prácu mimoriadne fyzicky náročnú a ťažkú preto budeme uprednostňovať predovšetkým mladšie ročníky. Ak máte záujem pomôcť a spolupodieľať sa na výlove, tak neváhajte a prihláste sa emailom na srztrnava@srztrnava.sk. Nakoľko výbor bude rozhodovať o zmene termínu výlovu, tak sledujte našu stránku a facebook stránku.

Pri prihlasovaní treba následne uviesť dni, ktoré sa zúčastníte výlovu, ďalej treba uviesť vaše meno, adresu a dátum narodenia.

Čo sa bude diať s rybami?

Dostávam množstvo otázok ohľadom rýb pričom medzi rybármi kolujú rôzne nezmyselné až hlúpe klebety plné neprávd a lží. Je prirodzené, že ryby nachádzajúce sa v každom revíri sú našim spoločným bohatstvom a všetkým nám na nich záleží. Pre všetkých zúčastnených ako aj pre nás bude prvoradým cieľom záchrana a pokiaľ možno čo najšetrnejšie zaobchádzanie s vylovenými rybami. Môžem zodpovedne prehlásiť, že všetci spravíme maximum aby straty na rybách boli čo najmenšie a aby čo najviac rýb opäť plávalo v našich revíroch.

V rámci záchrany čo najväčšieho počtu rýb sa výbor jednomyseľne dohodol o prerozdelení rýb na najbližšie vodné priehrady a to VN Horné Orešany, VN Suchá nad Parnou a VN Buková. To znamená, že väčšina vylovených rýb sa ihneď po vylovení a odvážení bude nakladať na pristavené nákladné autá, ktoré tieto ryby budú priebežne odvážať. Na tento prevoz bude dohliadať vždy jeden člen kontrolnej komisie a taktiež hospodár danej vodnej nádrže. K tomuto variantu sme pristúpili najmä z dôvodu stále pomerne vysokých teplôt či už vzduchu, ale i vody, ktoré sú hlavnými faktormi ovplyvňujúcimi prežitie rýb.

Plánujeme však aj časť rýb komorovať na rybničnom hospodárstve v Hornej Krupej. Jedná sa predovšetkým o ryby stredných veľkostí s najvyšší genetickým potenciálom a teda ryby, ktoré budú už budúci rok schopné reprodukcie a budú zabezpečovať celkovú regeneráciu vodnej nádrže. Bude sa jednať o výber rýb zo všetkých druhov rýb (najmä však zubáč) aby sme dokázali zachovať druhovú pestrosť i po vypustení/napustení priehrady. Tieto ryby budú opäť nasadené ihneď po napustení vody do priehrady. Po opätovnom napustení vodnej nádrže začneme i s pravidelným nasádzaním rýb, ktoré štandardne nakupujeme od našich dodávateľov.

Ako dlho sa nebude chytať na priehrade?

Kompletné vypustenie vodnej nádrže je bezpochyby veľký zásah do celkového ekosystému. Našou snahou bude však v čo najkratšom možnom čase zabezpečiť celkovú regeneráciu pôvodnej osádky rýb. Regenerácia však trvá určité obdobie a preto najlepším riešením pre zotavenie ekosystému v priehrade je dočasný zákaz lovu rýb. Znovu otvorenie vodnej nádrže pre rybárov je plánované na jar roka 2020, to znamená že vodnej nádrži doprajeme v roku 2019 oddych od loviacich.

Mgr. Tomáš Doborovodský

tajomník MsO SRZ Trnava