Na základe mnohých rokovaní so zástupcami SVP š.p., okresného úradu a spoločnosťou Tate and Lyle Boleráz, bol stanovený definitívny termín
výlovu VN Boleráz na 16.-17.10.2018 (utorok-streda) pričom všetky prípravné práce začnú už niekoľko dní vopred. Ak sa počas výlovu
vyskytnú nepredvídateľné situácie či komplikácie tak výlov sa predĺži o nevyhnutne potrebný čas.Pre skompletizovanie úloh nám chýba ešte získať dobrovoľníkov, ktorí budú ochotní ísť pomôcť pri výlove. Hlavnou pracovnou náplňou je prenos
rýb k brakom, následne z bazénov na váhu a na nákladné autá. Na túto činnosť je potrebných 10 ľudí + 2 náhradníci denne na každý deň výlovu.
Treba si uvedomiť, že sa jedná o prácu mimoriadne fyzicky náročnú a ťažkú preto budeme uprednostňovať predovšetkým mladšie ročníky. Ak máte
záujem pomôcť a spolupodieľať sa na výlove, tak neváhajte a prihláste sa emailom na tomas@mivardi.sk. Pri prihlasovaní treba následne uviesť dni,
ktoré sa zúčastníte výlovu (16.-17.10.), ďalej treba uviesť vaše meno, adresu a dátum narodenia.

Mgr. Tomáš Doborovodský

tajomník MsO SRZ Trnava