CARP CUP 2018

Pretek detí od 8 – 15 rokov v love rýb udicou na plávanú.

Carp_cup18DÁTUM KONANIA:  nedeľa 4.11.2018

  • Prezentácia od 10,00-10,30  hod. pri stavidle v Kamennom mlyne
  • Otvorenie preteku, žrebovanie, presun na miesta a príprava lovného miesta 10,30-11,15 hod
  • Kŕmenie 11,15-11,20
  • Preteky od 11:30 do 14:3000 hod. /podľa počasia
  • Časový harmonogram je orientačný a organizátor ho môže podľa potreby posunúť.

MIESTO KONANIA:  revír MsO SRZ Trnava, Parná – revír 2-2050 – Kamenný mlyn.

Pretek detí je organizovaný za finančnej podpory PSA group Trnava

/// revír Parná je po zarybnení mimoriadne bohatá na kapríka a karasa///

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:  riaditeľ pretekov – Peter Ardan, hlavný rozhodca  – Peter Mišo

Použitie návnad a nástrah: max. 10 litrov krmiva vrátane hliny a partiklu, max. 0,5 litra živej nástrahy

Spôsob lovu: na plávanú

Hodnotenie: Súčet dĺžok ulovených kapríkov a karasov.

Poradie určuje celková dosiahnutá dĺžka úlovku!

TRAŤ:

  • Stojatá až mierne tečúca voda, hĺbka 1 – 3 metre
  • Breh trávnatý, dobre prístupný.
  • Z dôvodu obmedzenej kapacity trate je max. počet pretekárov stanovený na 25

ŠTARTOVNÉ:   Štartovné sa neplatí

POVINNÁ VÝBAVA:  rybárske doklady,  vyberač háčikov, podberák a väčšie vedro s vodou na dočasné uchovanie úlovku – po zmeraní dĺžky ryby bude ryba zapísaná do úlovkového lístka a vrátená späť do vody.

PRIHLÁŠKY:  SMS, alebo telefonicky na 0903 404 655 do 2.11.2018 do 18,00 hod.


UPOZORNENIE

  • “Každé dieťa preteká v sprievode dospelej osoby a na vlastné nebezpečie!”
  • Svojou účasťou na pretekoch zároveň súťažiaci a ich rodičia súhlasia s vyhotovením dokumentačných fotografií pre propagáciu akcie organizátormi a sponzorom!

“Prípravný výbor pretekov”