PROPOZÍCIE NA PRETEKY:

KAMENÁČ DUO CUP 2018

Pretek detí v love rýb udicou na plávanú a feeder

Akcia pre deti je určená na propagáciu športového rybolovu, podpora spôsobu lovu chyť a pusť a porovnanie úspešnosti lovu plávaná – feeder

DUOCUP_18

Preteká v 2 kategóriách:

I. Kategória do 12 rokov

II. Kategória  13 – 15 rokov

DÁTUM KONANIA: 17.11.2018

  • Prezentácia, otvorenie a losovanie miest 09.30 – 10,00 hod. pri stavidle v Kamenáči, pretek od 11,00 do cca 14,00 hod. /časový harmonogram môže organizátor upraviť podľa potreby/

MIESTO KONANIA:  revír MsO SRZ Trnava, Parná č.1 –  2-2050-1-1  – stavidlo Kamenný mlyn

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:  riaditeľ preteku – Peter Ardan

hlavný rozhodca  – Peter Mišo

POUŽITIE NÁVNAD A NÁSTRAH: max. 5 litrov krmiva  + 0,5 litra živej nástrahy

SPÔSOB LOVU: na plávanú, na feeder

Poznámka: loviaci si môže vybrať akým spôsobom bude loviť

HODNOTENIE:  *celková váha úlovku  *podľa pravidiel LRU CIPS  1 gram = jeden bod

Poradie určuje súčet dosiahnutých bodov!

Pomoc rodiča je povolená len pri podobratí mimoriadneho úlovku a keď má ryba háčik zapichnutý hlboko – šetrne s uvoľnovačom háčikov pomôže rybu uvoľniť.

Ostatné činnosti – kŕmenie, napichovanie návnad, nahadzovanie, zasekávanie a zdolávanie ryby vykonáva dieťa samostatne!

Všetky ulovené ryby budú po zvážení komisiou okamžite vrátené späť do vody!

TRAŤ:

  • Stojatá až mierne tečúca voda, hĺbka 1 – 3 metre
  • Breh trávnatý, dobre prístupný.
  • Z dôvodu obmedzenej kapacity trate je max. počet pretekárov stanovený na 20 pretekárov!!!

VÝSKYT RÝB: kapor, karas, plotica, belica, jalec, amur, ostriež, …

ŠTARTOVNÉ:  Štartovné sa neplatí

POVINNÁ VÝBAVA: rybárske doklady, pripravené udice, podberák, vyberač háčikov – pean,

nakoľko sa všetky rybky sieťkujú, aj vhodná ÚLOVKOVÁ SIEŤKA S KRUHMI

PRIHLÁŠKY:  Prihlasujte sa prosím sms, alebo telefonicky na 0903 404 655 do 16.11.2018  do 18,00 hod.

Dôležité upozornenie:

  • Každé dieťa preteká v sprievode dospelej osoby a na vlastné nebezpečie!
  • Účasťou na podujatí dieťa i rodič súhlasí s použitím vyhotovených dokumentárnych fotografií na propagáciu športového podujatia a pre potreby sponzorov.

Na mladých športových rybárov sa teší organizačný výbor z Klubu LRU Trnava