srp_18_01Text celého Spoločného  rybárskeho poriadku vo formáte PDF:  TU

srp_18_02srp_18_03