Od Slovenského vodohospodárskeho podniku o.z. Šaľa sme dostali oznam o termíne funkčnej skúšky klapkovej hate revíry 2-2050-1 Parná podľa platného manipulačného poriadku.

Klapka_02Klapka_03Klapka_04Klapka_06

Táto činnosť na našom revíri a v termíne, kedy sú všetky naše vodné nádrže uzatvorené z dôvodu všeobecnej ochrany – zákazu lovu všetkýchdruhov rýb, nás nesmierne zaujíma. Ak by bol nutný pracovný postup – úplné sklopenia klapky – všetky ryby by ľudovo povedané spláchlo dolu vodou. Síce do dolnej časti Parnej, kde je však lov veľmi problematický a podmienky na život rýb nie sú tak kvalitné ako nad haťou.

Klapka_08Výbor sa touto problematikou na svojom poslednom zasadnutí zaoberal a navrhol alternatívu – skúsiť po dohode so spoločnosťou Agrofarma a nasadení ich ľudí a techniky prehradiť potok pod stavidlom v cca 100m vzdialenosti veľkou sieťou a skúsiť ryby, ktoré prepadnú aspoň z časti zachytiť. Nakoľko sa jednalo o dosť kritickú akciu, hlavne z bezpečnostného hľadiska, manipulácia so sieťou bola zverená pracovníkom Agrofarmy, ktorý majú dlhoročnú prax. Naša organizácia zabezpečovala hlavne brigádnikov na nosenie rýb zo siete do pripravených nádrží s čistou vodou na aute a dozor nad celou akciou.

Klapka_07Klapka_14Klapka_16Trvalo niekoľko hodín než voda odtiekla natoľko, že sa dalo vliezť do silného prúdu potoka a osadiť sieť. To už bola klapka na minimálnej hladine. Aj tak len, s vypätím všetkých síl sa podarilo ukotviť sieť natoľko, aby ju prúd neodniesol. Cez prepadovú hranu klapky v kalnej vode nebolo vidieť padať veľa rýb.

Klapka_18Klapka_19Do siete sa zachytilo zaujímavé zloženie rýb – boli tam hlavne karasy, pleskáče, zopár jalcov, plotice a cca 8 ks nádherného zubáča o veľkostiach cca 60-70 cm. Len zopár malých kapríkov,  žiadny lieň,  či ostriež. Čiže týmto druhom sa podarilo udržať sa v hornej časti v zakalenom prúde potoka.

Klapka_21Klapka_20Klapka_22Všetky ryby boli prenesené po zahájení zdvíhania klapky napäť do ich pôvodného prostredia.

Klapka_12Medzi osadenstvom máme aj zákonom chránenú Lopatku dúhovú

Klapka_13Aj takéto rybie čudo -

Čo však priniesla táto zaujímavá záchranná akcia, na ktorú sme sa odhodlali po prvý krát v histórii našej rybárskej organizácie?

1.       Overili sme si, že prehradenie potoka sa dá uskutočniť až vtedy, keď je klapka sklopená na cca 70%.

2.       V budúcnosti použiť sieť s oveľa väčšími okami. Podstatne ľahšie odtečie voda, aj keď sú v nej napchaté ryby!

3.       Vytvoriť na brehu potoka stabilné ukotvenie siete – podstatne sa tým zvýši bezpečnosť práce pri manipulácie so sieťou!

Ďakujem týmto brigádnikom, ktorí sa na poslednú chvíľu rozhodli priložiť pomocnú ruku! Veľké dík si zaslúžia aj pracovníci Agrofarmy s pánom Porkertom, ktorý nezištne poskytol svojich pracovníkov a na 100 % si odviedli svoju robotu.

Záchranná akcia sa pre ryby podľa mňa skončila dobre – ostalo mi, len sa presvedčiť po 24 hodinách praktickým rybolovom, či vo vode niečo ostalo a ako budú po takejto prudkej zmene výšky vody ryby reagovať!

Klapka_01Po 24 hodinách je revír 2-2050-1 na plnej hladine. Kto nevedel že, že deň predtým bola klapka dolu, ani by neveril!!!

,,Dnes som na plávanú počas troch hodín ulovil 5 ks jacov od 28 do 45 cm, niekoľko plotíc, 5 pleskáčov, 3 karasov a na záver sa rozhodli odmeniť moju trpezlivosť aj kapríci. 3 ks 25, 35 a 50 cm! Troch som na jemné náčinie nezdolal!“

***

Našim rybárom zostal plnohodnotný krásny revír, na ktorom môžu pokúšať svoje rybárske šťastie, keď sú vodné nádrže odstavené.

Peter Ardan – rybársky hospodár MsO SRZ Trnava