Pod dohode s rybárskou školou pánom Šubjakom a žiakmi tejto školy sa uskutočnil 28.3.2019 kontrolný odlov s použitím elektrického agregáta.

parna_odlov_01parna_odlov_04parna_odlov_14parna_odlov_15Prelovil sa úsek dolnej časti revíru od stavidla vo Zvončíne až po VN Suchá. Úsek po bobriu hrádzu bol hlboký a nedalo sa vstúpiť do vody. Aj naša organizácia má zakúpený vlastný elektrický agregát na ktorý má oprávnenie používať Marcel Janíček, preto sa mohlo postupovať naraz po oboch strán proti vode. Práce sťažoval hustý pobrežný porast, cez ktorý sa museli predierať, alebo ho obchádzať Množstvo pekných jalcov a kaprov sa podarilo odloviť, odnášať do pristavenej nádrže a pod kyslíkom prevážať.

parna_odlov_13Na pstruhovke máme pekného pracovitého bobra s neschválenou čiernou stavbou. Silná hrádza – riadna bariéra,  ktorá bráni migrácii rýb! Plus jeho umelecké diela v podobe ohlodaných stromov.

parna_odlov_12Celá akcia – fyzicky ozaj namáhavá sa v popoludňajších hodinách ukončila vypustením zlovených rýb v množstve cca 200 kg do VN Suchá. Reči o množstve šťúk, zubáčov a sumcov v našom pstruhovom revíry na nepotvrdili a jedinou škodnou sú kormorány a kormoráni v ľudskej podobe!

parna_odlov_02parna_odlov_04parna_odlov_03parna_odlov_05parna_odlov_09parna_odlov_08parna_odlov_06parna_odlov_11Odlov ukázal aj dostatok pstruhov potočných v našom revíry. Podobnú akciu uskutočníme aj na potoku Blava. Spolupráca s rybárskou školu je veľmi dobrá – Marcel sa snažil pri spoločnom love prevziať čo najviac skúseností od pána Šubjaka, ktorý ochotne odovzdal viacero praktických rád zo svojej dlhoročnej praxe v tomto obore, za ktoré si zaslúži veľké ĎAKUJEM!

parna_odlov_10Na odlove sa zúčastnili žiaci rybárskej školy, korí pod vedením pán Šubjaka zabsolvovali praktický výcvik v teréne. Za našu organizáciu to boli páni Janíček a Grman, pre ktorých to bola úspešná premiéra v tejto činnosti.

Peter Ardan – rybársky hospodár.