Klub LRU Trnava v spolupráci s MsO SRZ Trnava Vás pozýva na

TRNAVSKÝ  POHÁR 2019

Celoslovenský preteky dvojčlenných družstiev v LRU plávaná podľa pravidiel CIPS

na vodnej nádrži BUKOVÁ  12.5.2019

Ocenení športovými pohármi budú víťazi sektorov a prvé 3. dvojice s najmenším súčtom umiestnení. Pri rovnakom súčte umiestnení rozhoduje väčšia váha ulovených rýb!

Aktualizovaný zoznam prihlásených súťažných  dvojíc je v závere propozícií!

pohar_TP_defPropozície:

Dátum konania pretekov: 12.5.2019 / nedeľa /

Miesto konania: celoslovenský revír VN Buková č. 2-4570-1

Voda stojatá, s hĺbkou vody 100 – 200 cm, s bohatou osádkou rýb. Breh trávnatý, bez prekážok

Hlavné druhy lovených rýb:  kapor 20 – 50 cm, amur 50-70 cm, pleskáč vysoký, piest, plotica, karas, belica

Množstvo návnady a nástrahy – podľa predpisov pre športovú činnosť /2,5 l živej, 20 litrov kŕmenia

Prezentácia družstva: 12.5.2019 od 8,00 do 8,30 hod

Vklad družstva: 30 €

Losovanie: 8,30 – 9,00 hod.

Presun na stanovištia a príprava pretekárov: 9,00 – 10,50 hod

Kŕmenie: 10,50 – 11,00

Pretek: 11,00 – 15,00

Váženie: 15,00 – 15,30

Vyhlásenie výsledkov: 16,00 hod.

  • Prihlasovanie družstiev telefonicky, e-mailom: maximálny počet 24 dvojíc - do 1.5.2019 / sledovať informácie na stránke – aj na Facebooku /
  • Kontaktné osoby: Ardan 0903 404 655, ardan.peter@centrum.sk
  • Preteká sa za každého počasia a na vlastné nebezpečie!
  • Ubytovanie a občerstvenie nie je organizátorom súťaže zabezpečené! Možnosť občerstviť sa je v bufetoch pri parkovisku
  • Doteraz prihlásené súťažné družstvá v zložení:

1. Gabriel Vajsábel + Rastislav Dudr jun.

2. MIVARDI 1  – Martin Lipka + Peter Ardan

3. MIVARDI 2 – Peter Mišo + Aleš Ardan

4.  U20 – Patrik Gargalík + Michal Čampiš

5.  Timotej  Minárik + 1

6. MAVER Levice 1 – Ervín Rendek + Štefan Šáry

7. MAVER  Levice 2 – Tomáš Mindák + Tomáš Mráz

8. Marek Machač + Roman Radil

9. Branislav Šramka + 1

10. Ing. Mária Pethőová + Erika Pethőová

11. Miroslav Santus +Eri Báťa

12. Peter Kuruc +

13.  Ivan Cibulka + Eva Cibulková

14. Emil Raschman + Jozef Šimko

15. Zdeno Tuška + Csaba Czandal

16. Norbert Takács + Norbert Takács ml.

Zoznam bude postupne aktualizovaný podľa poradia prihlásenia- uzávierka 1. mája!!!

***

Mapka príjazdu na VN Buková:

mapka_prijaz_bukovaPekné rybárske zážitky prajú:

poriadatelia pretekov