Klub LRU Trnava a DRK pri MsO SRZ Trnava

pozýva mladých rybárov na rybársky pretek

TRNAVSKÁ JUNIORKA 2019

*Celoslovenský pretek  jednotlivcov v LRU plávaná podľa pravidiel CIPS určený na propagáciu športového rybolovu medzi mladými rybármi. Zúčastniť sa môžu aj neregistrovaní pretekári.

V kategórii U15 a v kategórii U20 na vodnej nádrži  BUKOVÁ -  11.5.2019 / sobota /

Ocenení víťaznými pohármi budú prví traja jednotlivci v kategórii U15 U20

Kategória bude otvorená, ak do nej bude prihlásených aspoň 7 pretekárov!

trn_juniorka_defPropozície:

Dátum konania pretekov: 11.5.2019 / sobota/

Miesto konania: celoslovenský revír VN Buková č. 2-4570-1

Voda stojatá, s hĺbkou vody 100 – 200 cm, s bohatou osádkou rýb. Breh trávnatý, bez prekážok

Hlavné druhy lovených rýb: kapor 20 – 50 cm, amur 50-80 cm, pleskáč vysoký, piest, plotica, karas, belica

Množstvo návnady a nástrahy – podľa predpisov pre športovú činnosť . Maximálne 2,5 l živej, 20 litrov kŕmenia

Prezentácia: 11.5.2019 od 8,00 do 8,30 hod

Vklad jednotlivca: 0 €

Losovanie: 8,30 – 9,00 hod.

Presun na stanovištia a príprava pretekárov: 9,00 – 10,50 hod

Kŕmenie: 10,50 – 11,00

Pretek: 11,00 – 14,00 kat. U15

Pretek: 11,00 – 15,00 kat. U20

Váženie: 15,00 – 15,30

Vyhlásenie výsledkov oboch kategórií: 16,00 hod.

  • Prihlasovanie mladých pretekárov telefonicky, e-mailom: do 1.5.2019
  • Kontaktné osoby: Ardan 0903 404 655, ardan.peter@centrum.sk
  • Informácia o otvorení kategórie bude na stránke SRZ, a na facebookovej stránke SRZ Trnava.  Ak sa naplní len jedna kategória, tak sa pretek mladých presunie o deň neskôr – na nedeľu 12.5.2019 –  Časový program oboch pretekov po oba dni bude rovnaký!
  • Preteká sa za každého počasia a na vlastné nebezpečie!
  • Ubytovanie a občerstvenie nie je organizátorom súťaže zabezpečené! Možnosť občerstviť sa je v bufetoch pri parkovisku.
  • Zatiaľ prihlásení v Kategórii U15:  Andrej HEGER, Nina HÁJIČKOVÁ, Jakub GODÁNY, Jakub LIPKA, Linda PALKECHOVÁ, Andrej MACHAČ,
  • Zatiaľ prihlásení v Kategórii U20: Gabriel VAJSÁBEL,  Patrik GARGALÍK, Michal ČAMPIŠ, Tibor MINÁRIK,

Zoznam prihlásených bude priebežne aktualizovaný!

Prajeme všetkým účastníkom silné športové zážitky!

Organizátori preteku

***

Mapka príjazdu na VN Buková:

mapka_prijaz_bukova