Sucha_primatorky19_2

I. Propozície pretekov o Pohár primátora VN Suchá nad Parnou

1. Čas trvania – 6.00 až 13.00 hod.

2. Prihlásenie úlovku – do 13.45 hod.

3. Vyhlásenie výsledkov – 14.30 hod

4. Predaj štartovných lístkov – 11.05. od 11.30 do 20.00 h

12.05. od 04.30 do vypredania

5. Loviť a bodovať sa môže len kapor a amur. Loví sa systémom “chyť a pusť”, teda loviaci je povinný po zmeraní ulovenej ryby rozhodcom, rybu ihneď s opatrnosťou pustiť naspäť do revíru.

6. Hodnotí sa súčet 5 ks kaprov a amurov (kombináciu týchto rýb) dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru s najväčšou dĺžkou spolu, systémom 1cm = 1 bod. Víťazom je pretekár s najväčším počtom dosiahnutých bodov. Pri rovnosti bodov rozhoduje väčší počet zapísaných rýb. Ak bude i tu rovnosť tak bude rozhodovať väčšia dĺžka najdlhšej ryby prípadne dĺžka nasledovnej v poradí. Celkovo bude vyhlásené poradie prvých šiestich pretekárov. Prvou cenou je rybársky bivak v hodnote 384,90eur.

7. Pretekov sa môžu zúčastniť držitelia rybárskeho lístka a platného povolenia na lov rýb. Deti a mládež sa môžu zúčastniť pretekov s právami a povinnosťami dospelých rybárov. Deti len v sprievode dospelého držiteľa povolenia na lov rýb.

8. Pretekár, ktorý nemôže predložiť rozhodcovi doklady predpísané v propozíciách, musí ukončiť lov a zo súťaže je vylúčený.

9. Pretekár, ktorý poruší propozície, pravidlá pretekov, rybársky poriadok, alebo bude zjavne podnapitý, alebo pod vplyvom návykových látok bude vylúčený z pretekov bez nároku na vrátenie štartovného a musí lov ukončiť.

10. Protesty je možné podávať počas trvania pretekov a do 13.45 hod. riaditeľovi pretekov s vkladom 10 €. Pri oprávnenom

proteste sa vklad vráti protestujúcemu, pri neoprávnenom

proteste prepadá vklad v prospech usporiadateľa.

II. Pravidlá pretekov

1. Rovnaké pravidlá platia pre dospelých, mládež i deti.

2. Lov pred otvorením pretekov sa považuje za porušenie pravidiel.

3. Preteky budú otvorené a ukončené zvukovým a svetelným znamením.

4. Zavážanie, zanášanie nástrahy a brodenie je zakázané. Za brodenie sa nepovažuje vstup do vody za účelom nahodenia v miestach, kde tomu bránia prírodné prekážky. Vnadenie z brehu je povolené najskôr 45 minút pred otvorením pretekov.

5. Loví sa na dva prúty, na každom môžu byť dva náväzce. Lov prívlačou a muškárením je zakázaný.

6. Pretekár je povinný úlovok každého kapra a amura, ktorí dosahujú lovnú mieru zapísať do záznamu pretekára a neodkladne o tom informovať rozhodcu príslušného úseku. Rozhodca zmeria dĺžku ulovenej ryby, zapíše dĺžku do záznamu pretekára a podpíše sa, spolupodpisuje aj pretekár. Nepodpísané a nezaregistrované úlovky nebudú prijaté do hodnotenia.

Pretekár môže ulovenú rybu prechovať v sieťke iba na nevyhnutný čas pokiaľ nepríde rozhodca. Po zmeraní a zaregistrovaní ryby, ju loviaci musí okamžite pustiť späť do vody.

7. Do vyhodnotenia budú prijaté iba úlovky, ktoré boli vylovené, t.j. vytiahnuté na breh do 13.00 hod.

Výbor MsO SRZ v Trnave