Pracovná skupina okolo pána Ing. Jaroslava Andrejiho, Phd. na základe osobitného povolenia na rybolov sa venuje vodám v Západoslovenskej oblasti a robí na nich rôzny výskum. Jedná sa hlavne o zistenie druhového a veľkostného zastúpenia rýb v jednotlivých lokalitách. Zistenie množstva a veľkostí chránených druhov rýb, i kvalitu vody.

priezkum_cifer01Vo štvrtok 27.6. 2019 si vybrali z našich vôd 3 lokality Gidra nad Cíferom, úsek Ronava pod výpustom z chovného rybníka Ronava a a vtok Gigry do Dudváhu vo Veľkej Mači. Jedná sa vždy o 100 metrový úsek, v ktorom sa loví spoľahlivým elektrickým agregátom.

priezkum_cifer02priezkum_cifer03priezkum_cifer04Zvedavosť hospodára mi nedala nezúčastniť sa tejto špeciálnej akcie. Bol som veľmi zvedavý na množstvo a kvalitu ulovených rýb. Musím povedať, že partia zaobchádzala s úlovkom veľmi šetrne a profesionálne. Každú jednu i tú najmenšiu rybku zdokumentovala.

priezkum_cifer05priezkum_cifer09priezkum_cifer08priezkum_cifer06priezkum_cifer07Takže Gidra v Cíferi dopadla asi takto. Na 100 metrovom úseku sa odlovilo približne 7 kg rôznych druhov rýb. Cca 60% bolo jalcov od 15 do 40 cm.  Boli tu aj ostriežiky, červenice, hrúziky. Bežná a dostatočná osádka na takýto potok. Ako som pozeral – hlavne boli ryby zdravé!

Ich druhá zastávka bol potok Ronava -bohužiaľ bol vyschnutý. Z nádrže netiekol ani liter vody.  Veľmi chabo dopadla aj Gidra vo Veľkej Mači. Minulý rok bol tento úsek 2 mesiace suchý.  V súčasnosti má minimálny prietok. Brehy i tok je zarastený. Zlovených bolo zopár drobných rýb. Hlavne drobné jalčeky, plotice a karasy. Ak nebude trochu sem tam pršať, tak odčerpávanie  vody z toku na polievanie záhrad a trávnikov urobí svoje a potok vyschne! Podobne, ako sa to udialo v posledných 2 rokoch! Prosím týmto rybárov, aby si všímali naše toky a prípadný úhyn rýb alebo vyschnutie vody mi ohlásili!

Ardan - rybársky hospodár MsO SRZ Trnava