V nedeľu o cca 19,00 smi telefonicky nahlásil úhyn rýb na Parnej nad obcou Hrnčiarovce pán Ostrožlík. Nakoľko som bol práve na ceste z MS zo Zemplínskej šíravy a do Trnavy som sa dostal až o 22.00 hod, tak som hneď ráno  prešiel nahlásený úsek a preveril všetko na mieste.burka_uhyn_05burka_uhyn_01burka_uhyn_03Miesto vyústenia z čističky- žiadne uhynuté ryby sa nenachádzali vyššie proti prúdu od  tohto miesta!

burka_uhyn_02Usadený kal pozdĺž brehov

burka_uhyn_04Zachytený kal na rastlinách a hnilobný zápach.

V minulosti sa už viacej krát dostala voda z čističky aj s kalom z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Trnave do potoka  Malo to za následok zníženie množstva obsahu kyslíka vo vode  a úhyn rýb. Hneď poobede bola v Trnave búrka a prišlo pravdepodobne ku krátkodobému úniky z niektorej sedimentačnej nádrže a k úniku kalu. Všetky uhynuté ryby sa nachádzali pod vyústením potrubia z čističky do potoka. Celková dĺžka postihnutého úseku bola cca 1 km. Uhynulo odhadom cca 30 kg rýb -  hlavne kapríci, karasy, jalce, hrúziky i plotičky.

Prosím týmto rybárov o spoluprácu a nahlásenie podobných udalostí, prípadne výrazne poškodených a chorých rýb.

Ardan – rybársky hospodár MsO SRZ Trnava