30.7.2019 sa uskutočnilo zarybnenie pstruhom potočným v našich pstruhových potokoch. Blava - jedna jej časť bola po búrke hodne zakalená, ale ostatné toky boli v poriadku. 2500 ks malých potočákov a 100 kg vo veľkostiach od 23 do 30 cm rozniesli ochotní brigádnici po celom úseku potoka. Slovryb  a.s. sa tento krát s objednávkou pstruha od nás veľmi poponáhľal – tiež sa borí s nedostatkom vody. V ostatných rokoch sme zarybňovali september – október – november!  Možno sa rýchlejšie udomácnia a na budúcu sezónu sa prejavia vo vašich úlovkoch.

zaryb_pstruh_001zaryb_pstruh_002zaryb_pstruh_003zaryb_pstruh_004Výnimočnú náladu zo zarybnenia pekným pstruhom mi pokazil nález igelitového mecha so skapatou sliepkou. Niekto z Dechtičanov si pomýlil pstruhový potok s riekou Gangou v Indii a pochoval ju takýmto spôsobom. Že znehodnotí z hnijúcou sliepkou množstvo vody a môže naštartovať nejakú pliagu, ktorá nainfikuje ryby v potoku ho nezaujíma!!! *///Stačí zobrať do ruky rýľ a zakopať uhynutú sliepku na zahrade!///

zaryb_pstruh_007zaryb_pstruh_006zaryb_pstruh_008Pstruhová Parná dostala taktiež peknú dávku  2500 ks + 100 kg!

zaryb_pstruh_009zaryb_pstruh_010zaryb_pstruh_011Ďakujem týmto všetkým našim ochotným rybárom, ktorí boli ochotní pomôcť pri vysádzaní tejto vďačnej športovej rybky do našich revírov. Nech sa bodkáčom darí a nech rastú!

***

Ardan – rybársky hospodár MsO SRZ Trnava