28.7.2019 Uskutočnil KLUB LRU Trnava v spolupráci s DRK pri MsO SRZ Trnava detské rybárske preteky Kamenáč cup 2019 na popularizáciu lovu rýb na plávanú a zároveň propagácii spôsobu lovu chyť a pusť. Revír 2-2050-1 kaprový úsek riečky Parná je na tento spôsob lovu veľmi vhodný nielen svojou bohatou osádkou rýb, ale aj pomalým tokom a dostatočnou hĺbkou vody.

Na pretek sa prihlásilo 10 detských pretekárov nielen z Trnavy ale aj so susedných organizácií.  Tešíme sa každej mladej rybárskej duši, ktorá je ochotná stráviť pri tejto disciplíne svoj voľný čas. Čas však potrebujú aj rodičia, aby každé dieťa malo svoj osobný dozor, hlavne kvôli bezpečnému pobytu pri vode.

Akcia bolo skoro ohrozená počasím. Práve počasie je u detí  hlavným faktorom účasti, alebo neúčasti! Niektorí rodičia sú až prehnane citliví, alebo skôr nedostatočne vystrojení do horšieho počasia. A neriskujú ani minimálnu nepohodu pri pobyte v prírode. Zákon schválnosti je,  že sa počasie pravidelne mení práve na deň preteku a to na 90% k horšiemu. Aj tejto akcii predchádzali intenzívne búrky a hladiny potokov sa zdvihli a poriadne zakalili. Mladí rybári sa potrebovali nejako vysporiadať  pri love hlavne s vysokou a kalnou vodou.

Kam_cup_001Kam_cup_002Kam_cup_003

Všetci  vopred prihlásení  okrem jedného sa na počudovanie dostavili v čas – a o 8,15 sa už po privítaní usporiadateľom, a vysvetlení si pravidiel lovu hlavným rozhodcom Petrom Mišom mohli vylosovať svoje štartovné číslo a začať sa pripravovať.

Kam_cup_004Kam_cup_005Kam_cup_006Po nejakej pol hodinke prípravy prebehla kontrola povoleného množstva pripravenej návnady a nástrahy.

Kam_cup_007Kam_cup_008Kam_cup_009Účelom tejto možno neobvyklej činnosti na detských pretekoch je, aby si deti od začiatku uvedomovali , že sú pri pretekoch , že sú na pretekoch a treba dodržiavať vopred dohodnuté pravidlá!  Usporiadateľom boli prvoligoví pretekári a tak sa snažili všetko deťom vysvetliť názorne, ako to pri serióznych pretekoch chodí a treba sa učiť vnímať jednotlivé činnosti i prípravu ako samozrejmosť!  Ide tu hlavne o fér play voči všetkým zúčastneným.

Ako náhle všetci prehlásili že sú pripravení mohlo sa začať 5 minút kŕmiť a potom 3 hodinky loviť.

Kam_cup_010

Kam_cup_011

S kalnou vodou sa všetkým nepodarilo vysporiadať. Veľmi záležalo na akú nástrahu sa loví. Zabodovali väčšinou tí, ktorí lovili na klasického hnojáka, trnaváci vsadili na kosťákov a rôzne navoňané nástrahy. Nebyť viacero premárnených záberov mohli sa umiestniť lepšie. Okrem malého Daniela Lužáka sa podarilo všetkým uloviť nejaké rybky.

Kam_cup_0123 hodinky prebehli veľmi rýchlo. Na chvíľku sa aj zamračilo a pár klapiek aj spadlo. Počasie vydržalo a vydržali sústredene loviť všetci až do konca. Nikto to nevzdal!

Kam_cup_013Kam_cup_014Kam_cup_015Kam_cup_016Kam_cup_017Kam_cup_018Hlavný rozhodca ukončil pretek a vážiaca komisia si splnila svoju úlohu.

Kam_cup_019Kam_cup_020Po ukončení váženia sme pripravili pre všetky deti ceny.

Kam_cup_021Hlavný rozhodca spracoval výsledky. Chvíľka čakania, než si všetci zbalia svoje veci a prídu k stavidlu na vyhlásenie výsledkov. Poradie a váha úlovkov.

  1. Matúš Súkeník – Šoporňa – 2700 gramov
  2. Damián Drahovský – Piešťany – 2 350
  3. Jakub Lipka – Piešťany – 1 620
  4. Andrej Heger – Trnava – 970
  5. Matej Korec – Šoporňa – 655
  6. Nina Hájičková  – Trnava – 515
  7. Barbora Korcová – Šoporňa – 475
  8. Jakub Godány – Trnava – 85
  9. Danie Lužák – Trnava – 0
  10. Adam Laczkó – Galanta – ospravedlnený

Kam_cup_023Odovzdávanie pamätných medailí a cien je už len čerešničkou na torte pre všetkých zúčastnených. Spoločné foto ocenených je len dôkazom toho, že aj akcia s 10 deťmi má svoj význam. Dá sa viacej každému dieťaťu počas rybolovu venovať, vysvetliť a názorne predvádzať rôzne finesy na zdokonalenie techniky či spôsoby prezentácie návnady.  Ceny venoval KLUB LRU Trnava – víťazný pohár,  pre všetkých pamätné medaile, rybárke pomôcky, plaváky, krmivá z bohatého sortimentu od Firmy RYPOMIX. Tričká venovala MsO SRZ  Trnava.

Klub LRU TRNAVA v spolupráci s DRK Trnava i štátnym trénerom pre mládež pánom Lipkom bude v tomto roku poriadať pre deti ešte niekoľko podobných akcií pokiaľ to počasie a finančné zabezpečenie dovolí. Pozývame mladých rybárov na ďalšie akcie, ktoré propagujeme na srztrnava.sk, alebo cez facebook v skupine DRK Trnava. Na detských rybárskych pretekoch sa štartovné nevyberá a účasť je podmienená len chuťou začínajúcich rybárov zúčastniť sa!

Tešíme sa na ďalších aj začínajúcich rybárov!

Petrov zdar

Usporiadatelia preteku Peter Ardan, Peter Mišo a Martin Lipka.