Dňa 23.11.2019 som sa spolu s Ing. Pavlom Trokanom zúčastnil Mimoriadneho snemu SRZ v Žiline. Snemu sa celkovo zúčastnilo 243 delegátov z celého Slovenska to znamená, že sa tu zúčastnil aspoň jeden delegát z každej organizácie na Slovensku. Dovoľte mi podeliť sa s mojimi dojmami zo zasadnutia najvyššieho orgánu SRZ.

foto_zasadnutie_snem-          Predsedníctvo snemu tvoril prezident Ing. Seeman, poverený vedením SRZ Ing. Kadnár a zvolení viceprezidenti SRZ za vybrané kraje.

-          Problémy a chaos pri riadení snemu nastali hneď v úvode, kedy sa rozpútala debata o samotnom návrhu programu snemu. Nakoľko program snemu, ktorý schválila Rada SRZ na svojom zasadnutí, sa značne líšil od toho, ktorý obdržali delegáti Snemu v podkladoch, navrhol kolega Haringa zo Senice návrh, aby sme schválili, že i napriek odlišnostiam v návrhoch programu, ktoré by podľa Stanov SRZ nemali byť, delegáti potvrdzujú platnosť tohto snemu i napriek náznaku porušeniu stanov. Predsedníctvo absolútne odmietlo akúkoľvek diskusiu a zamietlo aj možné hlasovanie o tomto užitočnom návrhu. Podľa návrhu p.Haringa by tak nikto nemohol napadnúť legitimitu snemu. Doteraz absolútne nechápem, prečo predsedníctvo odmietlo venovať sa tomuto návrhu, pričom samotné „ťahanice“ trvali ďaleko dlhšie akoby trvalo rýchle hlasovanie.

-          Chaos v riadení schôdze pokračoval aj pri schvaľovaní samotného programu, kedy bolo navrhnuté, aby sa do programu zakomponovala aj správa Kontrolnej komisie, ktorá by objasnila delegátom ďalšie doteraz nezverejnené informácie. Taktiež bol navrhnutý dodatok, aby sa k odvolávaniu tajomníka SRZ pridalo aj odvolanie prezidenta SRZ a členov Rady. Tento návrh po kritike predsedníctva nebol schválený. Zarazil ma však absolútne necitlivý a nedemokratický prístup predsedníctva k delegátom a ich vystúpeniam. Ignorácia návrhov a arogantné pretláčanie vlastných myšlienok ma nenechali chladnými a okamžite som sa pridal ku kolegom kritizujúcim súčasné pomery v SRZ. Najmä vystúpenia prezidenta v médiách a na sociálnych sieťach, kde sa hlásil k vysokej odbornosti, tak zostali len populistickými frázami a skutočnosť bola úplne iná.

-          Odvolávanie tajomníka SRZ Ing. Javora bol nasledovný bod programu, kvôli ktorému sme sa zišli a ktoré som otvorene podporoval aj ja. Predsedníctvo sa opätovne pokúšalo zmariť akúkoľvek konštruktívnu diskusiu, no i tak sa podarilo presadiť, aby sa k problematike sporného predaja rybníkov v Považskej Bystrici vyjadrila aj Kontrolná komisia, ktorej správa podľa mňa rozhodne mala byť súčasťou programu. Vyjadrila sa taktiež predsedkyňa disciplinárnej komisie a tak my delegáti sme konečne dostali komplexné informácie nad rámec všetkých správ a hoaxov, ktoré sa šírili internetom a sociálnymi sieťami. Objavili sa taktiež informácie, ktoré preukázali opakované porušenia stanov SRZ zo strany prezidenta SRZ, voči ktorému je vedené disciplinárne konanie, pričom ani po predvolaní komisiou sa nedostavil na zasadnutie komisie. Ten v reakcii prisľúbil, že sa nasledovného zasadnutia disciplinárnej komisie zúčastní. (To, či to bol úmysel nezúčastniť sa vypočúvania pred snemom aby tak posunul rozhodnutie komisie až po sneme, si môže domyslieť každý sám.) Na základe nových a mimoriadne závažných informácií podal p. Kopčo návrh na odvolanie prezidenta SRZ. Zarážajúca ignorácia zo strany predsedníctva pokračovala ďalej, pričom nie lenže najprv zamietli čo i len venovať sa tomuto návrhu, ale následne pri opätovných prosbách p. Kopča sa už nikto z predsedníctva ani nevyjadril a vedúci snemu bez slova oznámil ukončenie diskusie. Toto nehorázne jednanie a ignorovanie návrhov delegátov si nedokážem ani vysvetliť a doteraz som si ani nemyslel, že sa s niečím podobným v dnešnej dobe stretnem. Na základe vyššie spomenutých nedemokratických a autoritatívnych krokoch som sa následne rozhodol ZDRŽAŤ sa prihlasovaní za odvolanie tajomníka Ing. Javora. Som presvedčený, že pri predaji majetku SRZ pochybil, ale takisto pochybili aj členovia Rady ako aj prezident. No tí účelovými a systematickými krokmi vinu preniesli na tajomníka, pričom ich sebareflexia zostala na bode mrazu tým, že ani neumožnili hlasovanie o odvolaní Rady SRZ a prezidenta SRZ aj napriek viacerým návrhom. Svoje rozhodnutie som sa rozhodol v tej chvíli verejne neprezentovať a to najmä z toho dôvodu, že nás stále čakalo dlhé a náročné rokovanie, ktoré som nechcel nijakým spôsobom ovplyvniť.

-          Novým tajomníkom SRZ sa následne vo voľbách stal Ing. Kohút, ktorého som volil aj ja osobne. Ako som mal možnosť osobne novému tajomníkovi povedať, tak ho čaká veľmi neľahká situácia a poprial som mu veľa síl do práce a množstvo správnych rozhodnutí. Sám mi prisľúbil, že spraví všetko čo bude môcť v prospech SRZ a pre stabilizáciu všetkých úrovní zväzu. V tomto procese som mu prisľúbil plnú podporu aj našej organizácie a pevne verím, že nový tajomník bude prínosom pre nás všetkých. Reálne výsledky jeho práce a ich hodnotenie však uvidíme až neskôr.

-          Posledný bod programu a to diskusia sa preniesla až do neskorších večerných hodín, kedy už niektorí zástupcovia opustili svoje miesta a odišli domov. Tak sa razom z 243 hlasujúcich delegátov  stalo len 207. Keďže som počas celého konania snemu jednoznačne nesúhlasil s ignoráciou návrhov viacerých delegátov zo strany predsedníctva, tak som opäť vystúpil s návrhom vrátiť sa k návrhom p. Kopča. Predsedníctvo opätovne ignorovalo výzvu na odvolanie prezidenta SRZ no návrhová komisia zaradila tento bod do návrhu uznesenia a vďaka nim sa predsa na úplny záver snemu hlasovalo aj o tomto návrhu. Z môjho pohľadu je veľká škoda (možno zámer), že sa hlasovalo až na záver , kedy viacero delegátov už odišlo, nakoľko tento návrh veľmi tesne neprešiel. I keď aj pri tomto hlasovaní pokračovali obštrukcie a dokonca sa vyskytli aj hlasy nad rámec prítomných delegátov. Pravdepodobne niektorí delegáti zneužili hlasovacie zariadenia tých delegátov, ktorí už opustili snem.

Celkovo snem vnímam ako veľmi konštruktívny i napriek mnohým obštrukciám zo strany predsedníctva sa ukázalo, že stále je množstvo funkcionárov, ktorým veľmi záleží na plnohodnotnom a správnom fungovaní zväzu. Spoznal som viacerých kolegov, s ktorými sme preberali svoje problémy a podelili sme sa o svoje skúsenosti. V neposlednej rade je skvelé, že sa o tento snem zaujímala aj verejnosť a že ľudia, ktorí prišli pred hotel prejaviť svoj názor, otvorili niektorým kolegom oči. Možno aj táto skutočnosť pomôže nasmerovať SRZ správnym smerom.

Mgr. Tomáš Dobrovodský

tajomník MsO SRZ Trnava