Prinášame zopár fotografií z úspešného vysadenie pstruha potočného v objeme 100 kg . Akcie sa zúčastnili dobrovoľníci – Holekši, Butko, Uváček. Nakoľko sú to aj pstruhári  – dobre poznajú vodný tok , tak išli pstruhy na miesta, kde to bolo najvhodnejšie a s dobrým prístupom. Rybky boli rozsadené po cele dĺžke pstruhovej časti Blavy!  Teplota vody bola 13 °C.

blava_pstruh_01blava_pstruh_02blava_pstruh_03blava_pstruh_04blava_pstruh_05blava_pstruh_06blava_pstruh_07blava_pstruh_08

Nech sa pstruhom i rybárom darí! Uvidím pri sumarizácii úlovkov či sa táto akcia neminula účinkom.

Peter Ardan – rybársky hospodár

6.5.2020