POVOLENKA21

Na základe pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie na území Slovenska bude v nasledujúcom období až do odvolania prebiehať výdaj povolení na rybolov na rok 2021 pre členov MsO SRZ Trnava formou výdajného miesto podľa výnimky č.3 Uznesenia vlády SR č. 808 a to nasledovne:

- v kancelárii MsO SRZ Trnava na 2. poschodí bude výdajné miesto otvorené každý pracovný deň okrem štvrtka v čase 7:00 – 12:00 hod.

Súčasťou vybavenia objednávky na povolenie na rybolov je nevyhnutné doručenie ČLENSKÉHO PREUKAZU!

***

Uvedené pravidlá platia až do odvolania. Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie pravidiel.

***
S pozdravom Mgr. Tomáš Dobrovodský