uhyn_parna_21_05Dňa 3.5.2021 o 19,30 mi bola nahlásená udalosť – úhyn rýb v na našom revíry 2-2050-1-1 Parná v časti Hrnčiarovce.  Prvý prejav znečistenia spozoroval pán Pozdech v nedeľu ráno pri venčení psov. Úhyn  nahlásil pán Hečko z Hrnčiaroviec. Ihneď som sa vybral na nahlásený úsek a osobne stretol s pánom Hečkom. Podľa jeho vyjadrenia k udalosti prišlo pravdepodobne cez víkend – v sobotu večer. Prešiel som úsek revíru od cestného mosta na začiatku Hrnčiaroviec až 1 km pod obec, kde sa tok rozdvojuje.Nakoľko došlo aj k poklesu prietoku – časť uhynutých rybiek bola aj na suchu, tesne nad úrovňou hladiny. Na úseku cca 1,5 km boli uhynuté hlavne jalce vo veľkostiach od 10 cm až do 40 cm, plotice vo veľkostiach 12-15 cm, drobné ostrieže, hrúziky. To čo sa dalo spozorovať zachytené v nánosoch a pobrežnom poraste odhadujem spolu  na cca 50 kg uhynutých rýb. Určite bola aj časť úhynu odnesená ďalej po toku i zanesená blatom.

V utorok 4.5.2021 som už o 6,30 ráno znovu prešiel aj úsek nad mostom v dĺžke cca 500 metrov, kde nebol badateľný žiadny úhyn rýb. Prvá uhynutá ryby – plotica bola tesne pod cestným mostom. Voda oproti predošlému dňu mala opätovne vyšší prietok. Škoda vyčíslená podľa: www.minzp.sk/files/sekcia-vod/cennik-na-nahradu-skody-13_4_2010.pdf,

* Jalec hlavatý – 30 kg  x 11€ = 330 €

* Plotica červenooká – 15 kg x 6 € = 90 €

* Hrúz škvrnitý, Ostriež zelenkavý + ostatné – 5 kg x 12 € = 60 €

Znečistenie toku nášho revíru neznámou osobou vyšiel spolu na škodu vo výške cca 480

Peter Ardan , rybársky hospodár MsO SRZ Trnava

Ďalšie foto dokumenty z z udalosti:

uhyn_parna_21_01uhyn_parna_21_02uhyn_parna_21_03uhyn_parna_21_04