Po zvoľnení opatrení dokážeme ešte pre našich rybárov zorganizovať aspoň časť tradičných rybárskych pretekov na otvorenie rybárskej sezóny. Samozrejme s dodržaním predpisov!

log_ srz0001VN Cífer – Memoriál Rudolfa Glozneka – PRETEKY DETÍ

V sobotu 22.05.2021 v čase od 08:00 – 13:00 hod.
* výdaj štartovných lístkov začne v sobotu od 07:00 hod.
* hodnotí sa súčet všetkých kusov kaprov a amurov (kombináciu týchto rýb) dosahujúcich lovnú mieru -  s najväčšou dĺžkou spolu, systémom 1cm = 1 bod.
* každé dieťa s bodovaným úlovkom bude odmenené

***

VN Suchá nad Parnou – O Pohár starostu obce Suchá nad Parnou - preteky detí

V sobotu 29.05.2021 12:00 – 16:00 hod.
* výdaj lístkov začne v sobotu od 10:00 hod.
* hodnotí sa súčet dĺžok všetkých kusov kaprov, lieňov a amurov  (kombináciu týchto rýb) dosahujúcich lovnú mieru -  s najväčšou dĺžkou spolu, systémom 1cm = 1 bod. Pleskáč je bodovaný systémom 1ks = 1bod.
* každé dieťa s bodovaným úlovkom bude odmenené

***

VN Suchá nad parnou – O Pohár primátora mesta Trnava XXVII. ročník
Preteky dospelých v nedeľu 30.05.2021 07:00 – 14:00 hod.
- hodnotí sa súčet 5 ks kaprov a amurov (kombináciu týchto rýb)
dosahujúcich lovnú mieru s najväčšou dĺžkou spolu, systémom 1cm = 1 bod.

***víťaz získa rybársky bivak v hodnote 414,90eur
* štartovné 15 eur
* výdaj lístkov začne v sobotu 29.05. od 12:30 do 18:00 hod. a v nedeľu
30.05. od 5:45 hod.

***

Výbor MsO SRZ TRNAVA