Podľa plánu športovej činnosti na rok 2021 SZŠR v spolupráci so SRZ Rada Žilina a MsO SRZ Trnava, usporiada 2. kolo Ligy juniorov LRU na položenú – Kaprári na VN Dolné Dubové v termíne 17.-19. 09. 2022.

Tento pretek sa pôvodne mal konať v mesiaci máj, no pre pandemickú situáciu bol preložený na jeseň. V tomto termíne bude obmedzený lov rýb na VN Dolné Dubové na oboch brehoch, preto žiadame všetkých rybárov o pochopenie a rešpektovanie pretekárov juniorov. Ďakujeme.

liga_juniorov_d_dubove

S pozdravom

Mgr. Tomáš Dobrovodský

tajomník MsO SRZ
v Trnave