Sumarizácia

Zo začiatku nahadzovania úlovkov našich rybárov do elektronickej sumarizácie som sa ubezpečoval, že už na verejnosť z týchto tajov nič nezverejním.

Ale nedá mi to a na niečo predsa  len upozorním!

Zhrniem to do niekoľkých bodov

 • Našťastie podstatná časť našich rybárov rešpektuje dohodnutý spôsob vypisovania záznamu – veď na úvod pred prvou vychádzkou je vzor ako správne  zapísať príchod k vode i úlovok.
 • To si môžeme naštudovať dopredu!
 • vzor_86
 • Že sa to dá bez väčších problémov urobiť poriadne –  dokazuje aj tento záznam – nič na ňom nie je zvláštne – ale ide pravdepodobne o jedného z našich najstarších aktívne ešte loviacich rybárov – rok narodenia1935 a za svoj zápis ako 86 ročný sa nemusí hanbiť!
 • Ďalšie body ktoré si treba ozrejmiť a správne riešiť:
 • Hlavne je presvedčiť sa a napísať pri príchode k vode dátum a správne číslo revíru v  tvare  – napr.  2 5300 1.
 • Pripraviť si povinnú výbavu tak, aby sme mali všetko po ruke. Pean, podberák, rybársku podložku a nejaký meradlo na určenie dĺžky.
 • Ak mám nejaký úlovok, ktorý si nechcem privlastniť – napr. kapor viditeľne pod mieru – tak ho vypíname priamo v podberáku a položíme ho na vodu podberákom. … nehádžeme ho z výšky do plytkej 10 cm vody.
 • Ak sa jedná napr. o kapra, lieňa, amura, šťuku, zubáča … a chceme si ho privlastniť a úlovok má nejakú dolnú alebo hornú mieru,  tak ho pri meraní položíme na rybársku podložku a premeriame! Je jedno či je to kovový alebo krajčírsky meter. Musí byť jednoznačné, že náš úlovok dosahuje podľa použitého meradla stanovenú minimálnu lovnú mieru. Nebudeme sa tu hrať na milimetre. Ale nech má aspoň o 1 cm viac! Vložíme do úlovkovej sieťky a zapíšeme úlovok.
 • Dôležité je určiť aj váhu úlovku. Ak máme vlastnú váhu je to jednoduché – zvážime sieťku – vložíme rybu a znovu zvážime – odčítame váhu sieťky a zaznamenáme váhu. Ak nemáme váhu, vtedy na stanovenie váhy môžeme použiť aj prepočítavaciu tabuľku na 31 strane POVOLENIA NA RYBOLOV.
 • Mnoho rybárov ešte nemá zažité, že denný  úlovok je obmedzený na 5 kg. Čiže platí  – ak si zapíšem prvú rybu napr.  kapor 4 kg , môžem ešte pokračovať v love a uloviť  a privlastniť si napr 1ks ďalšieho kapra, šťuku, zubáča…aj keď prekročím limit 5 kg.ul_listok_21_018 Ale po zapísaní a určení hmotnosti musím lov ukončiť. Ak ulovím a ponechám si  ako prvú ulovenú rybu nad 5 kg – môj lov sa ukončil. Povinnosťou je zapísať  úlovok aj s váhou! Potom môžeme znovu nahodiť, alebo skončiť lov.
 • Ďalší príklad – v našich vodách sú aj pekné karasy – aj nad 1,5 kg. Tieto síce nemajú stanovenú predpísanú lovnú dĺžku, ale keď si ich privlastňujeme, musíme sa rozhodnúť, kedy sme naplnili limit 5 kg a lov ukončiť!
 • Že naše ryby rastú neustále som zistil náhodou. Rybár mal zapísaného jediného amura o váhe 4,9 kg a v sumáre už mal 5,6 kg! Počas prelistovaním lístka a zapísania v sumáre pribral 0,7 kg! Na vyplnenie máme celé vianočné sviatky – venujme tejto činnosti trochu sústredenia.
 • Ďalší mal zasa problém s váhou privlastnených kapríkov – či mal dĺžku 46 cm alebo 55 cm každý mal napísané 1,5 kg / písať váhy aspoň podľa vzorovej tabuľky
 • ul_listok_21_013ul_listok_21_014
 • Tento pán nezapísal privlastnenému lieňovi váhu – dokonca ju vyškrtol – ale v sumáre váži 2 kg! To by musel mať cca 55 cm!
 • ul_listok_21_016
 • Veľmi ťažký ale akčný pobyt pri vode!
 • ul_listok_21_015
 • Tento rybár ulovil 91 cm úhora -bežná váha takého hada je okolo 1,5 kg – ale 4 kg je trochu mimo toleranciu
 • Viacerí riešili vyplnenie sumáru – zapísali len tie revíry v ktorých niečo ulovili. Ostatné vychádzky v ďalších revíroch nezapísali.
 • ul_listok_21_010Tento údaj je dôležitý pre zistenie  celkovej návštevnosti a tlaku rybárov na jednotlivé rybárske revíry. Zapisujeme aj revíry kde sme mali vychádzku bez privlastnenia si úlovku.
 • ul_listok_21_001ul_listok_21_002Veľmi úspešný manželský pár – ktorým sa mimoriadne darilo!
 • Zistenie údaja o množstve privlastnených jednotlivých druhov rýb z revíru je mimoriadne dôležité pre rybárskeho hospodára v každej organizácii. Zistí týmto, čo sa počas roka ulovilo a čo sa nasadilo. Vie odhadnúť čo vlastne v tej vode zostalo pre ďalšiu sezónu! Akým rybám sa darí a aké množstvá bude potrebné pre ďalšiu sezónu nakúpiť!  Na čo sa ich miestny rybári zameriavajú a s akým úspechom!
 • Ďakujem týmto všetkým našim rybárom, ktorí bez problémov sumár zvládajú a tých niekoľko desiatok ešte má čo vylepšovať!
 • ul_listok_21_008Poznámka jedného z našich rybárov.
Zo sumarizáciou úlovkov sa podelil:  Ardan – rybársky hospodár MsO SRZ Trnva