Aktualizované: 28,2,2016

Slovenský rybársky zväz – MsO Trnava

Plán hlavných úloh výboru MsO SRZ v roku 2016

Február

1. Konanie ČS

2. Vyhodnotenie ČS, aplikovanie uznesení zo chôdze

4. Brigády v zimnom a jarnom období – predovšetkým na VN Horné orešany

5. Príprava výlovu komorového rybníka

Marec

1. Školenie hospodárov a rybárskej stráže

2. Vydanie informačného spravodaja

3. Príprava pretekov v LRU

4. Výlov komorového rybníka

5. Daňové priznanie za rok 2015

6. Brigády na RH H. Krupá a revíroch

7. Školenie nových členov

Apríl

1. Brigády na revíroch
2. Dorybňovanie revírov (vodných nádrží)
3. Vyhodnotenie výlovu komorového rybníka a nasadenia rýb na chov
4. Skúšky a prijímanie nových členov
5. Príprava pretekov v LRU na VN Buková, Dolné Dubové, Boleráz, Cífer, Suchá nad Parnou – pre dospelích a deti,
6. Odvod zálohy z príjmov členského
7. Schválenie plánu produkcie rýb

Máj

1. Preteky na VN Buková

2. Preteky na VN Boleráz

3. Preteky na VN Cífer – deti

4. Preteky podľa medzinárodných pravidiel CIPS –  VN Buková

5. Preteky na VN Suchá nad Parnou – Primátorky

6. Detské preteky na VN Suchá – o pohár starostky obce

7. VN Suchá – funkcionárske preteky

8. Preteky na VN Dolné Dubové – Kaprársky maratón

Jún

1. Vyhodnotenie pretekov v LRU

3. Plán kontrol v letnej sezóne

4. Vyhodnotenie jarných brigád

4. Odvod na Radu SRZ

Júl

1. Vyhodnotenie vydávania povolení na lov rýb a členskej základne
2. Záverečné vyhodnotenie vydávania povolení na lov rýb a stavu členskej základne
3. Čiastočná rekonštrukcia domu poľovníkov a rybárov
4. Pokračovanie v rekonštrukcii strážneho objektu na VN Suchá nad Parnou

August

1. Odvod na Radu SRZ
2. Verejné brigády na revíroch
3. Čiastočná rekonštrukcia domu poľovníkov a rybárov

September

1. Príprava výlovov v Hornej Krupej
2. Schválenie členských poplatkov a cien povolení na rok 2016
3. Schválenie Miestneho rybárskeho poriadku na rok 2016

Október

1. Výlov rybníkov v Hornej Krupej
2. Zarybňovanie revírov
3. Príprava členskej schôdze
4. Verejné brigády na revíroch

November

1. Vyhodnotenie výlovu v Hornej Krupej

2. Vyhodnotenie zarybňovania revírov

3. Vyhodnotenie činnosti disciplinárnej komisie

4. Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže

5. Vyhodnotenie činnosti členov výboru a komisií

6. Brigády na rybníkoch v Hornej Krupej

7. Vydanie informačného spravodaja

7. Odmeny funkcionárom a členom MsO SRZ

December

1. Inventúra majetku k 31.12.2016
2. Príprava plánu činnosti na rok 2017
3. Výdaj povolení

Január 2017

1. Príprava členskej schôdze

2. Výdaj povolení

3. Vyhodnotenie úlovkov za rok 2016