Slovenský rybársky zväz – MsO Trnava

Plán hlavných úloh výboru MsO SRZ v roku 2018

Február

1. Konanie VČS

3. Voľba štatutárov a jednotlivých funkcií z nových členov výboru

2. Vyhodnotenie VČS, aplikovanie uznesení zo schôdze

3. Brigády v zimnom a jarnom období – predovšetkým na RH Krupá

4. Príprava výlovu komorového rybníka

Marec

1. Školenie hospodárov a rybárskej stráže

2. Výlov komorového rybníka

3. Daňové priznanie za rok 2017

4. Brigády na RH H. Krupá a revíroch

5. Školenie nových členov

Apríl

1. Brigády na revíroch (zoznam na www.srztrnava.sk)

2. Jarné dorybňovanie revírov (vodných nádrží)

3. Vyhodnotenie výlovu komorového rybníka a nasadenia rýb na chov

4. Skúšky a prijímanie nových členov

5. Príprava pretekov v LRU na VN Buková, Dolné Dubové, Boleráz Cífer, Suchá nad Parnou

6. Odvod zálohy z príjmov členského

7. Schválenie plánu produkcie rýb

Máj

1. Preteky na VN Buková

2. Preteky na VN Boleráz

3. Preteky na VN Cífer – deti

4. Preteky podľa CIPS VN Buková

5. Preteky na VN Suchá nad Parnou – primátorky, deti, funkcionárske

6. VN Dolné Dubové – Kaprársky maratón

7. Úpravy a presťahovanie strážnych buniek na VN Buková

Jún

1. Vyhodnotenie pretekov v LRU

2. Čiastočná rekonštrukcia domu poľovníkov a rybárov – vnútorné priestory (elektroinštalácia)

3. Plán kontrol v letnej sezóne

4. Vyhodnotenie jarných brigád

5. Odvod na Radu SRZ

6. Prvé prípravy na výlov VN Boleráz

Júl

1. Plán kontrol rybárskej stráže počas letných mesiacov

2. Analýza stavu pripravovaného nového zákona o rybárstve a jeho aplikovanie v praxi

August

1. Odvod na Radu SRZ

2. Verejné brigády na revíroch

September

1. Vyhodnotenie vydávania povolení na lov rýb a členskej základne

2. Príprava výlovu VN Boleráz

3. Príprava výlovov v Hornej Krupej

4. Schválenie členských poplatkov a cien povolení na rok 2019

5. Schválenie Miestneho rybárskeho poriadku na rok 2019

6. Celkové vyhodnotenie pripravovaného nového zákona o rybárstve a príprava materiálov pre preškolenie členov MsO SRZ Trnava a členov RS

Október

1. Výlov VN Boleráz

2. Výlov rybníkov v Hornej Krupej

3. Zarybňovanie revírov

4. Verejné brigády na revíroch

November

1. Vyhodnotenie výlovu VN Boleráz

2. Vyhodnotenie výlovu v Hornej Krupej

3. Vyhodnotenie zarybňovania revírov

4. Vyhodnotenie činnosti disciplinárnej komisie

5. Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže

6. Vyhodnotenie činnosti členov výboru a komisií

7. Brigády na rybníkoch v Hornej Krupej

8. Príprava členskej schôdze

9. Vydanie informačného spravodaja na rok 2019

10. Odmeny funkcionárom a členom MsO SRZ

December

1. Inventúra majetku k 31.12.2018

2. Príprava plánu činnosti na rok 2019

3. Výdaj povolení

Január 2019

1. Príprava členskej schôdze

2. Výdaj povolení

3. Vyhodnotenie úlovkov v roku 2018

***

Rybárske preteky v roku 2018

01.05.2018 – štvrtok – VN Buková

05.05.2018 – sobota -  VN Suchá nad Parnou – preteky funkcionárov

od 6.00 do 10.00 hod.

05.05.2018 – sobota -   VN Suchá nad Parnou – preteky detí o Pohár starostky obce

od 13.00.hod. do 16.00 hod

06.05.2018 – nedeľa – VN Suchá nad Parnou – preteky o Putovný pohár primátora

mesta Trnava od 6.00 do 12.00 hod.

08.05.2018 – nedeľa – VN Cífer – preteky detí od 7.00. do 11.00 hod.

12.05.2018 – sobota – VN Boleráz od 6.00 do 14.00 hod.

03.-06.05.2018 – štvrtok – nedeľa – VN Dolné Dubové Kaprársky maratón

10.-13.05.2018 – štvrtok – nedeľa – VN Dolné Dubové Kaprársky maratón Masters.

Predložené členskej schôdzi MsO SRZ dňa: 11.02.2018